Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинокCdS/L-цистеїн

O. V. Krupko, Yu. B. Khalavka, L. P. Shcherbak

Анотація


За допомогою вимірювань абсорбційних спектрів та фотолюмінесценції, а також електронно-мікроскопічихдослідженьвстановлено межі концентрацій іонів кадмію і сульфуру та стабілізатора L-цистеїну, придатних для одержання стабільних колоїдних розчинів квантових точок (розміром 1 - 5 нм) CdS/L-цис з малим розкидом за розмірами та високим квантовим виходом.  Показано вплив вихідних значень рН реакційної системи в межах 7 - 11 на край поглинання, фотолюмінесценцію і квантовий вихід колоїдних розчинівнаночастинокCdS/L-цис. Результати систематизовано із застосуванням симплекс-граткового планування експерименту за методом Шефе.

Ключові слова:наночастинки, CdS/L-цистеїн, абсорбційні спектри, фотолюмінесценція, квантовий вихід, математичне планування експерименту, симплекс-гратковий аналіз.


Посилання


T. Lavanya, N. Victor Jaya, Trans. IndCeram. Soc. 70(3), 119 (2011).

N. Tessler, V. Medvedev, M. Kazes[etal.], Science 295, 1506 (2002).

Shenglin Xiong, Baojuan Xi, Yitai Qian, J. Phys. Chem. C 114(33), 14029 (2010).

B. S. Rao, B. R. Kumar, V. R. Reddy [etal.], Chalcogenide Letters 8(3), 177 (2011).

Alireza Khataee, Ali Movafeghi, Fatemeh Nazari [etal.], J. Nanopart. Res. 16, 2774 (2014).

L. Spanhel, M. Haase, H. Weller [etal.], J. Am. Chem. Soc. 109, 5649 (2005).

M. N. Kalasad, M. K. Rabinal and B. G. Mulimani, J. Phys. D: Appl. Phys.43, 305301 (2010).

H. Scheffe, J. R. Stat. Soc. B20 344 (1958).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.