Особливості технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену (огляд)

K. V. Berladir, O. A. Budnik, V. A. Sviderskiy, P. V. Rudenko, K. O. Dyadyura

Анотація


Зроблено огляд робіт, присвячених дослідженню впливу різних факторів технологічного процесу підготовки складових на фізико-механічні та експлуатаційні властивості композитних матеріалів на основі політетрафторетилену. Визначено ефективні режими роботи технологічного обладнання, після обробки на яких політетрафторетиленові композити мають підвищені експлуатаційні властивості.

Ключові слова: політетрафторетилен, полімерний композит, технологія, механічна активація, змішування, пресування, спікання, структура, властивості.


Посилання


Handbook of engineering polymeric materials / edited by Nicholas P. Cheremisinoff (Marcel Dekker Inc., New York, 1997).

Handbook of fluoropolymer science and technology / edited by D. W. Smith, S. T. Iacono, S.S. Iyer (John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2014).

J. G. Drobny, Technology of fluoropolymers (CRC Press, New York, 2009).

S. Thomas, J. Kuruvilla, S. K. Malhotra, Ko. Goda, M. S. Sreekala, Polymer Composites. Volume 1: Macro - and Microcomposites (Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2012).

I. V. Kragel'skij, M. N. Dobychin, V. S. Kambalov, Osnovy raschetov na trenie i iznos (Mashinostroenie, Moskva, 1977).

Ju.P. Adler, E.V. Markova, Ju.V. Granovskij, Planirovanie jeksperimenta pri poiske optimal'nyh uslovij (Nauka, Moskva, 1976).

Ju. K. Mashkov, Z. N. Ovchar, V. I. Surikov, L. F. Kalistratova, Kompozicionnye materialy na osnove politetraftorjetilena. Strukturnaja modifikacija (Mashinostroenie, Moskva, 2005).

G. A. Sirenko, Antifrikcionnye karboplastiki (Tehnika, Kiev, 1985).

A. K. Pugachev, O. A. Rosljakov, Pererabotka ftoroplastov v izdelija (Himija, Leningrad, 1987).

A. A. Skaskevich, V. A. Struk, O. V. Holodilov, Materialy, tehnologii, instrumenty 5(2), 47 (2000).

Tribohimicheskie tehnologii funkcional'nyh kompozicionnyh materialov / pod red. V. A. Struka, F.G. Lovshenko (GGAU, Grodno, 2007).

Dzh. Mjenson, L. Sperling, Polimernye smesi i kompozity / pod red. Ju. K. Godovskogo (Himija, Moskva, 1979).

Ju. S. Lipatov, Fizicheskaja himija polimerov (Himija, Moskva, 1977).

O. A. Budnik, V. A. Sviderskij, K. V. Berladir, A. F. Budnik, P. V. Rudenko, Nauchno-teoreticheskij zhurnal «Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova» 5, 10 (2014).

V. M. Buznik, V. M. Fomin, A. P. Alhimov, Metallpolimernye nanokompozity (poluchenie, svojstva, primenenie) (Izd-vo SO RAN, Novosibirsk, 2005).

A. A. Ohlopkova, A. V. Vinogradov, L. S. Pinchuk, Plastiki, napolnennye ul'tradispersnymi neorganicheskimi soedinenijami (IMMS NANB, Gomel', 1999).

O. A. Budnik, V. A. Sviderskii, A. F. Budnik, K. V. Berladir, P. V. Rudenko, Chem. Petrol. Eng. 52(1), 63 (2016).

Tehnicheskie uslovija TU 301-05-16-89. Zagotovki iz ftoroplastovoj kompozicii. - Perm', 1989.

Ju. A. Panshin, S. G. Malkevich, C. S. Dunaevskaja, Ftoroplasty (Himija, Leningrad, 1978).

O. A. Budnik, A. F. Budnik, P. V. Rudenko, V. A. Sviderskiy, K. V. Berladir, Funct. Mater. 22(4), 499 (2015).

V. A. Shelestova, O. R. Yurkevich, P. N. Grakovich, Polym. Sci. Ser. B, 44(3-4), 94 (2002).

A. F. Budnik, H. V. Berladіr, P. V. Rudenko, V. A. Svіders'kij, Patent 101976 U Ukraїna, MPK C08J5/04, opubl. 12.10.2015, Bjul. № 19 (2015).

L. R. Vishnjakov, A. V. Maznaja, T. V. Tamila, L. N. Pereselenceva, Poroshkovaja metallurgija 7/8, 3 (2008).

A. I. Burja, N. T. Arlamova, S. P. Suchilina-Sokolenko, Kompozicіjnі polіmernі materіali 24(1), 24 (2002).

D. O. Chervakov, P. І. Bashtanik, M. V, Burmіstr, Voprosy himii i himicheskoj tehnologii 3,100 (2009).

O. A. Novikova, V. P. Sergeev, V. F. Litvinov, Plasticheskie Massy 11, 37 (1980).

O. A. Budnik, M. V. Burmistr, Issues of Chemistry and Chemical Technology, 4, 80 (2009).

V. A. Shelestova, P.N. Grakovich, S.G. Danchenko, V.A. Smirnov, Chem. Petrol. Eng. 42(11), 663 (2006).

G. A. Sirenko, A. F. Budnik, A. s. 1736171 (SSSR), MKI S08j5/16; S08L27/18/ (Ukraina), opubl. 22.01.92 (1992).

A. F. Budnik, O. A. Budnik, P. V. Rudenko, M. V. Burmіstr, A. A. Іl'їnih, V. B. Juskaєv, O. A. Tomas, Patent 40960 Ukraїna, MPK S08L27/00, opubl. 27.04.2009, Bjul. № 8 (2009).

V. U. Novikov, L. P. Kobec, I. S. Deev, Plasticheskie massy 2, 15 (2004).

O. A. Budnik, A. F. Budnik, M. V. Burmіstr, P. V. Rudenko, A.A. Іl'їnih, Patent 40282 Ukraїna, MPK S08J5/16, opubl. 25.03.2009, Bjul. № 6 (2009).

O. A. Budnik, M. V. Burmіstr, Vostochno-evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij 4/10(40), 4 (2009).

A. F. Budnik, P. V. Rudenko, O. A. Budnik, M. V. Burmіstr, A. A. Іl'їnih, V. B. Juskaєv, A. O. Tomas, Patent №41868 U Ukraїna, MPK S08L27/18, opubl. 10.06.2009, Bjul. № 11 (2009).

A. F. Budnik, A. A. Tomas, P. V. Rudenko, O. A. Budnik, A. A. Іl'їnih, Vostochno-evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij 4/6(34), 24 (2008).

A. F. Budnik, A. A. Іl'їnih, P. V. Rudenko, O. A. Budnik, M. V. Burmіstr, V. B. Juskaєv, A. O. Tomas, Patent №42870 U Ukraїna, MPK S08L27/18, opubl. 27.07.2009, Bjul. № 14 (2009).

A. A. Tomas, A. F. Budnik, Kompressornaja tehnika i pnevmatika 4, 10 (2013).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.