Вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію електрона у багатошарових сферичних наноструктурах

V. Holovatsky, I. Bernik, M. Yahnevych

Анотація


Досліджено вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію електрона в багатошаровій сферичній квантовій точці на прикладі наносистеми CdSe/ZnS/CdSe/ZnS. Розрахунки виконані в рамках наближення ефективних мас та моделі прямокутних потенціальних бар’єрів методом розкладу хвильових функцій квазічастинки за повним набором хвильових функцій, отриманих як точний розв’язок рівняння Шредінгера для електрона в наносистемі за відсутності магнітного поля. Показано, що магнітне поле знімає виродження енергетичного спектра за магнітним квантовим числом та деформує хвильові функції електрона. Причому, вплив на сферично-симетричні стани квазічастинки найбільший, особливо якщо електрон локалізований у зовнішній потенціальній ямі. Показано, що під впливом магнітного поля, квазічастинка може суттєво змінювати свою локалізацію внаслідок тунелювання крізь малопотужний потенціальний бар’єр, що розділяє потенціальні ями.

Ключові слова:багатошароваквантоваточка, енергетичнийспектр, магнітне поле


Посилання


M. Zoheir, A. Manaselyan, H. Sarkisyan,Physica E 40(9), 2945 (2008).

P. Kumar, M. Kumar, S. Lahon, S. Gumber, M. Mohan, Superlattices and Microstructures 65, 71 (2014).

G. Vazquez, M. Castillo-Mussot, C. Mendoza, H. Spector, Phys. Stat. Sol. (c), 1(S1), S54 (2004).

Z. Xiao, J. Appl. Phys. 86(8), 4509 (1999).

R.Kostic´, D.Stojanovic, Journal of Nanophotonics, 6(1),061606 (2012).

S. Wu, L. Wan, J. Appl. Phys., 111(6), 063711 (2012).

V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, I. Bernik, Condensed Matter Physics, 17(1), 13702 (2014).

S. Nizamoglu, H. Demir, Optics Express,16(6), 3515 (2008).

S. Krishna, Infrared Physics & Technology, 47(1-2), 153 (2005).

M. Tkach, V. Holovatsky, O. Voitsekhivska, M. Mikhalyova,Phys. Stat. Sol. (b), 203(2), 373(1997).

M. Tkach, V. Holovatsky, O.Voitsekhivska, Ya. Berezovsky, Ukrainian Journal of Physics, 46(8), 859 (2001).

V. Holovatsky, I. Bernik,O. Voitsekhivska, Acta Physica Polonica A, 125(1), 93 (2014).

A. Ferron, P. Serra, O. Osenda, Phys. Rev.(b), 85(16), 165322 (2012).

V. Boichuk, I. Bilynskyi, R. Leshko, L. Turyanska, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 44(9), 2945 (2011).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.