Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду

M. A. Lopyanko, S. I. Mudrij, S. V. Optasyuk, T. O. Semko, T. S. Luba, G. D. Mateik, I. V. Gorichok, Ya. S. Yavorskyi

Анотація


Проведено синтез та досліджено структурні і термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду з концентрацією домішки 0.3, 0.5, 1.0 ат.%. Встановлено, що при концентрації домішки > 0.5 ат. % у зразках PbTe:Ag присутня фаза чистого свинцю Pb, що зумовлено досягненням межі розчинності домішки. Визначено вплив температури відпалу дослідних зразків на коефіцієнти Зеебека, теплопровідності та питому електропровідність. Ключові слова: плюмбум телурид, легування, термоелектричні властивості.

Посилання


B.A. Volkov, L.I. Rjabova, D.R.Hohlov, UFN, 178(8), 875 (2002).

W. Gierlotka, J. Lapsa and K. Fitzner, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 31(6), 509 (2010).

M.K. Sharov, Inorganic Materials, 44(6), 569 (2008).

M.K. Sharov, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 54(1), 33 (2009).

K. Hoang, D. Mahanti, and P. Jena, Phys. Rev. B 76, 115432 (2007).

A.V. Dmitriev, I.P. Zvjagin, UFN, 180(8), 821 (2010).

M.K. Sharov, Fizika i tehnika poluprovodnikov, 46(5), 613 (2012).

L. D. Borisova, Phys. Stat. Sol. A 53, K 19 (1979).

S. Dow, M. W. Oh, B. S. Kim, S. D. Park. B. Min, H. W. Lee, D. M. Wee, Journal of Applied Physics 108, 1137709 (2010).

D.M. Freik, C.A. Kryskov, I.V. Horichok, T.S. Lyuba, O.S. Krynytsky, O.M. Rachkovsky, Journal of Thermoelectricity 2, 42 (2013).

D.M. Freїk, R.Ja. Mihajl'onka, V.M. Klanіchka, Fіzika і hіmіja tverdogo tіla 5(1), 173 (2004).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.