Порожниста сферична молекула діоксиду силіцію (SiO2)20(H2O)10: теоретичні розрахунки IЧ-спектру

O. Filonenko, V. Lobanov, A. Grebenyuk

Анотація


Методом функціоналу густини з гібридним обмінно-кореляційним функціоналом B3LYP і базисним набором 6-31G(d, p) в гармонічному наближенні розраховано інфрачервоний спектр порожнистої сферичної молекули (SiO2)20(H2O)10 та виконано віднесення частот у відповідністю з формою коливань. Показано, що теоретично розрахований спектр молекули (SiO2)20(H2O)10 узгоджується із експериментальним спектром наносфер, а тому молекулу (SiO2)20(H2O)10 та її вищі гомологи можна використовувати при квантовохімічних розрахунках властивостей синтезованих порожнистих наносфер (d ≈ 290 нм).
Ключові слова:
порожнисті сферичні молекули діоксиду силіцію, ІЧ-спектроскопія, метод функціоналу густини.

Посилання


Y. Liu, X. Chen, J. H. Xin, J. Mater Sci. 41(16), 5399 (2006).

Y. Le, M. Pu, J.-F. Chen, Materials Research Bulletin 41(9), 1714 (2006).

Y. Le, M. Pu, J.-F. Chen, Journal of Non-Crystalline Solids 353(2), 164 (2007).

N. M. Gorsd, L. R. Pizzio, M. N. Blanco, Procedia Materials Science 8, 567 (2015).

V. M. Masalov, N. S. Sukhinina, E. A. Kudrenko, G. A. Emelchenko, Nanotechnology 22(27), 275718 (2011).

W. D. Cheng, K.-H. Xiang, R. Pandey, J. Phys. Chem. B. 104(29), 6737 (2000).

О. Filonenko, V. Lobanov, Chemistry, Physics, Technology of Surface 4(3), 260 (2013).

X. Guo, X. Liu, B. Xu, T. Dou, Colloids and Surfaces A. 345(1-3), 141 (2009).

M. W. Schmidt, K. K. Baldridge, J. A. Boatz, S. T. Elbert, M. S. Gordon, J. H. Jensen, S. Koseki, N. Matsunaga, K. A. Nguyen, S. J. Su, T. L. Windus, M. Dupuis, J. A. Montgomery, J. Comput. Chem. 14(11), 1347 (1993).

A. P. Scott, L. Radom, J. Phys. Chem. 100(41), 16502 (1996).

G. A. Zhurko, http://www.chemcraftprog.com.

Y. Liang, C. R. Miranda, S. Scandolo, J. Chem. Phys. 125(19), 194524 (2006).

M.Sitarz, W. Jastrzebski, P. Jeleng, E. Dlugong, M. Gaweda, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 132, 884 (2014).

P. Innocenzi, Journal of Non-Crystalline Solids 316(2,3), 309 (2003).

M. Heyde, S. Shaikhutdinov, H.-J. Freund, Chemical Physics Letters 550, 1 (2012).

G. Fu, A. He, Y. Jin, Q. Cheng, J. Song, BioResources 7(2), 2319 (2012).

E. S. Park, H. W. Ro, C. V. Nguyen, R. L. Jaffe, D. Y. Yoon, Chem. Mater. 20(4), 1548 (2008).

J. N. Greeley, M. M. Banaszak Holl, Inorg. Chem. 37(23), 6014 (1998).

N. Hu, Y. Rao, S. Sun, L. Hou, P. Wu, S. Fan, B. Ye, Applied Spectroscopy 70(8), 1328 (2016).

A. Kolezynґski, W. Jastrzebski, W. Szczypka, A. Kowalewska, M. Nowacka, M. Sitarz, Journal of Molecular Structure 1044, 314 (2013).

M. Sitarz, M. Handke, and W. Mozgawa, Spectrochimica Acta A 56(9), 1819 (2000).

M. Sitarz, M. Handke, W. Mozgawa, Spectrochimica Acta Part A 55(14), 2831 (1999).

M. Krуl, W. Mozgawa, W. Jastrzebski, K. Barczyk, Microporous and Mesoporous Materials 156, 181 (2012).

M. Krol, W. Mozgawa, W. Jastrzebski, J Porous Mater 23(1), 1 (2016).

J. C. Jansen, F. G. Gaag, H. Bekkum, Zeolites. 4(4), 369 (1984).

H. Gies, Zeitschrift fur Kristallographie. 164, 247 (1983).

H. Gies, Zeitschrift fur Kristallographie. 167, 73 (1984).

B. C. Bunker, D. M. Haaland, T. A. Michalske, W. L. Smith, Surf. Sci. 222(1), 95 (1989).

I. Roggero, B. Civalleri, P. Ugliengo, Chem. Phys. Lett. 341(5), 625 (2001).

J. Sauer, J.-R. Hill, Chem. Phys. Lett. 218(4), 333 (1994).


Повний текст: PDF
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.