Дослідження структур ZnO:Al/SiOx/PorSi/р-Si/Al

V. V. Kidalov, A. F. Dyadenchuk, S. L. Khrypko, O. S. Khrypko

Анотація


Досліджено люмінесцентні властивості системи ZnO:Al/SiO2/PorSi/Si, яка була сформована методом розпилення піролізу. Зсув інтенсивності фотолюмінесценції на довжинах хвиль (350-450) нм відбувся через введення ZnO в поруватий кремній, причому, інтенсивність зростала зі збільшенням концентрації алюмінію від 1,5 ат.% до 4,5 ат.%.
Ключові слова: нанотехнологія, поруватий кремній, ZnO, легування.

Посилання


V. Lehmann, U. Gosele, Appl. Phys. Lett. 58(8), 856 (1991).

M. J. Sailor, Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications (Wiley Online Library, 2012).

S. L. Khrypko, Jour. of Nano- and Electronic Physics 11(1), 92 (2009).

S. L. Khrypko, Jour. of Crystallization Process and Technology, 3(3), 81 (2013).

R. Sabet-Dariani, N. S. McAlpine, D. Haneman, Journal of Applied Physics 75, 8008 (1994).

S. L. Khripko, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 7(3), 833 (2009).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.