Розрахунок стабільності і перебудова поверхні кристалів в рамках DFT-обчислень

Bohdana Naydych

Анотація


Поверхня плівок не є ідеальною, отже її властивості будуть суттєво відрізнятись від властивостей масивної частини плівки. Оскільки проглядається закономірність у формуванні нерівностей поверхні, то до вивчення таких структур можна використати можливості комп’ютерного моделювання. Для відтворення поверхні кристалів зі структурою NaCl можна застосувати ті ж підходи в моделюванні властивостей, що і для оксидів металів. Принципова відмінність від попередніх досліджень полягає в тому, що розглядають структуру в напрямку (111), оскільки такі припущення дозволяють використовувати меншу симуляційну комірку для комп’ютерних розрахунків, що значно прискорює їх. Здійснено апробацію методики перебудови поверхні тонких плівок плюмбум сульфіду.


Посилання


C. T. Campbell, S.C. Parker, D.E. Starr, Science, 298 (2002) 811.

G. Ertl, Angew Chem Int Ed Engl, 47 (2008) 3524.

T. Bligaard, J.K. Nørskov In Chemical Bonding at Surfaces and Interfaces, eds A. Nilsson, L.G.M. Petterson, J.K. Nørskov (Elsevier, Amsterdam), 1st Ed (2008).

J. X. Ma, Y. Jia, Y. L. Song, E. J. Liang, L. K. Wu, F. Wang, X. C. Wang, X. Hu, Surface science, 551(1-2) (2004) 91.

P. W. Tasker, Journal of Physics C: Solid State Physics, 12(22) (1979) 4977.

R. E. Taylor, F. Alkan, D. Koumoulis, M. P. Lake, D. King, C. Dybowski, L. S. Bouchard, The Journal of Physical Chemistry C, 117(17) (2013) 8959.

V. L. Deringer, R. Dronskowski, The Journal of Physical Chemistry C, 117(46) (2013) 24455.

V. L. Deringer, R. Dronskowski, Chem. Phys. Chem., 14(13) (2013) 3108.

I. V. Zaporotskova, Carbon and non-carbon nanomaterials and composite structures based on them: structure and electronic properties: [monograph] (Ed. VolGu, Volgograd, 2009).

C. Franchini, V. Bayer, R. Podloucky, G. Parteder, S. Surnev, and F. P. Netzer, Physical Review B, 73 (2006) 155402.

V. L. Deringer, R. Dronskowski, J. Phys. Chem. C, 120(16) (2016) 8813.

D. Wolf, Physical Review Letters, 68(22), (1992) 3315.

H.M. Evjen, Phys. Rev., 39 (1932) 675.

J. H. R. Clarke, W. Smith, and L. V. Woodcock, J. Chem. Phys., 84 (1984) 2290.

R. Lacman, Colloq. Int. C. N. R. S., 152 (1965) 195.

A. E. Mohammed, A. Y. Ghaly, O. M. Frege, Acta Physica Polonica A, 80(4) (1991) 591.

P. Ewald, Ann. Phys. (Leipzig), 64 (1921) 253.

L. I. Nykyruy, T. O. Parashchuk, B. P. Volochanska, Chalcogenide Letters, 13(6) (2016) 239.

V. L. Deringer, R. Dronskowski, The Journal of Physical Chemistry C, 117(46) (2013) 24455.


Повний текст: PDF (Ukr.) PDF (En) (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.