Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі тонких подвійних нікелево-срібних плівок, нанесених на оксидні матеріали

I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, D. B. Shakhnin

Анотація


Досліджена кінетика диспергування тонких нікелево-срібних плівок, що нанесені на алюмооксидну та диоксидноцирконієву кераміки та відпалені у вакуумі при температурах до 1000 °С при різних термінах витримки при кожній температурі (від 5 до 20 хв). Подвійні плівки складалися з двох шарів: перший металізований шар являв собою нікелеву наноплівку завтовшки 150 нм, нанесену на поверхню оксиду, а на неї був нанесений срібний шар завтовшки 1,5 мкм, який мав слугувати в якості припою при з’єднанні між собою металізованих керамічних зразків. Виявлено, що ці плівки залишаються досить щільними при нетривалому нагріванні їх до 900 °С, а після відпалу при 950 °С та 1000 °С розпадаються відразу на окремі краплі, які вкривають більш, ніж половину площі керамічних підкладок. Побудовані кінетичні криві диспергування даних плівок.


Ключові слова


кінетика; диспергування; нікелево-срібна плівка; оксидні матеріали

Посилання


M. A. Rubashev, G. I. Berdov, V. N. Gavrilov, M. L. Lyubimov et all, Termostoykiye dielektriki i ikh spai s metallami v novoy tekhnike (Atomizdat, Moskva, 1980).

Yu. V. Naidich, Kontaktnyye yavleniya v metallicheskikh rasplavakh (Naukova dumka, Kiev, 1972).

N. F. Lashko, S. V. Lashko, Payka metallov (Mashinostroyeniye, Moskva, 1967).

N. F. Kazakov, Diffuzionnaya svarka materialov (Mashinostroyeniye, Moskva, 1976).

V. A. Bachin, Teoriya, tekhnologiya i oborudovaniye diffuzionnoy svarki (Mashinostroyeniye, Moskva, 1991).

I. I. Metelkin, M. A. Pavlova, N. V. Pozdeyeva, Svarka keramiki s metallami (Metallurgiya, Moskva, 1977).

V. R. Yevdokimov, S. L. Kashtanov, L. N. Lado, S. N. Shubin, Svarochnoye proizvodstvo 8, 2 (1995).

M. Sirakane, M. Nakakhasi, T. Yamadzaki, Zayavka 60-239373, Yaponiya Zayavl. 15.05.84. Opubl. 28.11.85.

M. Namura, Y. Ito, K. Kaneya, Zayavka № 380163 Yaponiya. Zayavl. 21.08.89. Opubl. 04.04.91.

Yu. Naidich, Industrial Ceramics 19(3), 162 (1999).

Yu. V. Naidych, Y. Y. Gab, B. D. Kostyuk, T. V. Stetsyuk, D. Y. Kurkova, S. V. Dukarov, Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy 35, 97 (2007).

Yu. V. Naidych, Y. Y. Gab, B. D. Kostyuk, T. V. Stetsyuk, D. Y. Kurkova, S. V. Dukarov, Tekhnika mashinostroyeniya 1, 28 (2006).

V. M. Yakovich V. M. Komarovskaya, Inzhenerno-pedagogicheskoye obrazovaniye v XXI veke: materialy XII Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh i studentov BNTU (BNTU, Minsk, 2016), p. 215.

A. A. Andreyev, G. I. Kostyuk, N. A. Minayev, Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya 89(2), 28 (2012).

S. V. Zaytsev, Yu. V. Gerasimenko, M. V. Lobanov, A. M. Khoviv, Kondensirovannyye sredy i mezhfaznyye granitsy 16(2), 153 (2014).

T. A. Lobanova, A. O. Volkhonskiy, I. V. Blinkov, Innovatika i ekspertiza 10(1), 76 (2013).

D. V. Velikodnyy, C. I. Protsenko, I. Ye. Protsenko, FIP 6(1-2), 37 (2008).

M. Naveed, A. Obrosov, S. Weib, Hindawi Publishing Corporation Conference Papers in Science Volum, ID 873543 (2015) (http://dx.doi.org/10.1155/2015/873543).

S. Metfessel, Тоnkie plenki, ih izgotovlenie i izmerenie (Gosenergoizdat, Moskva-Leningrad, 1963).

G. Khaas, R. E. Tun, Fizika tonkikh plenok (Mir, Moskva, 1968).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.