Важливі теплові і кінетичні властивості кристалів та їх розрахунки за допомогою потенціалів Гіббса

Ya. S. Budzhak, A. O. Druzhynin, T. K. Waclawski

Анотація


В даній роботі розраховані важливі теплові і кінетичні характеристики кристалів. Показано, що в стані термодинамічної рівноваги теплові властивості кристалів аддитивно складаються із теплових властивостей кристалічної гратки і газу вільних носіїв зарядів в кристалі. Ці теплоти повністю описуються відповідними потенціалами Гіббса.У роботі також показано, що коли в провідному кристалі створити електричне поле   з напруженістю , та градієнт  температури    і помістити  цей кристал в магнітне поле з вектором індукції ,  то в ньому виникають процеси перенесення електрики і теплоти, які описуються  відомими узагальненими рівняннями електропровідності і теплопровідності. Тензори і скалярні коефіцієнти, які входять в склад цих рівнянь, це–кінетичні властивості кристалів. Вони описують природу їх актуальних властивостей і мають широке прагматичне застосування в сучасній твердотілій електроніці.


Ключові слова


Потенціал Гіббса, хімічний потенціал, ентропія системи, рівняння нейтральності

Посилання


J. S. Budjak, Gibbs Grand Thermodynamic Potential in the Theory of Kinetic Crystal Properties, Physics and Chemistry of Solid State, 18(1), 7-14, (2017) (doi: 10.15330/pcss.18.1.7-14).

Ya. S. Budzhak, T. Waclawski, The Important Thermal Characteristics of Matter and Their Computations with the Use of the Gibbs Potentials, Physics and Chemistry of Solid State, 19(2), 134-138 (2018) (doi: 10.15330/pcss.19.2.134-138).

J. Budjak, V. Chaban, Energetic and Kinetic Properties of Semiconductors Crystals (ProstirM, Lviv, 2017).

Ya. S. Budzhak, A. O. Druzhinin, T. K. Waclawski, Modern Statistical Methods of Investigations of Properties of Crystals as Micro- and Nanoelectronics Materials (Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv, 2018).

Ya.S.Budzhak, L. O. Vasilechko, Foundations of statistical theory of thermal and kinetic properties of semiconductor crystals (Liga-Pres, Lviv, 2016).


Повний текст: PDF PDF (English)
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.