До питання про проблеми статистичних розрахунків термодинамічних та кінетичних властивостей провідних кристалів

Y. S. Budzhak, T. Wacławski

Анотація


В даній роботі описана елементарна модель кристалу та його термодинамiчно рiвноважний стан.Показано, що термодинамічні характеристики кристала в такому стані описуються великимтермодинамічним потенціалом Гіббса. Якщо кристал виведений із стану термодинамічної рівноваги то вцьому стані він описується множиною кінетичних властивостей, які статистично розраховуються задопомогою великого термодинамічно нерівноважного потенціалу Гіббса. Термодинамічні і кінетичнівластивості кристалів мають аналітичну залежність від закона дисперсії носіїв струму кристала та їххімічного потенціалу. В роботі показано, що визначення закону дисперсії та хімічного потенціалу – цескладні проблеми статистичної і кінетичної теорії властивостей кристалів.

Ключові слова


потенціал Гіббса; закон дисперсії; хімічний потенціал; дрейфова сила

Посилання


J. S. Budjak, Gibbs Grand Thermodynamic Potential in

the Theory of Kinetic Crystal Properties, Physics and Chemistry of Solid State, 18(1), 7-14, (2017); doi: 10.15330/pcss.18.1.7-14.

Ya. S. Budzhak, T. Wacławski, The Important Thermal Characteristics of Matter and Their Computations with the Use of the Gibbs Potentials, Physics and Chemistry of Solid State, 19(2), 134-138, (2018); doi: 10.15330/pcss.19.2.134-138.

Ya. S. Budzhak, T. Wacławski, A Set of the Important kinetic Properties of crystals and Their Dependence on the Charge Carriers’ Scattering Mechanisms, Physics and Chemistry of Solid State, 19(4), 303 - 306, (2018); doi: 10.15330/pcss.19.4.303-306.

Ya.S.Budzhak, L. O. Vasilechko, Foundations of statistical theory of thermal and kinetic properties of semiconductor crystals (Liga-Pres, Lviv, 2016).

Ya. S. Budzhak, A.O. Druzhinin, T. Wacławski, Modern Statistical Methods of Investigations of Properties of Crystals as Micro- and Nanoelectronics Materials (Publishing House of Lviv Polytechnic, Lviv, 2018).


Повний текст: PDF (English) PDF
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.