Склосистема Tl2S – In2S3 – GeS2 як новітні перспективні матеріали для фотоніки

O. V. Tsisar, L. V. Piskach, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurujeva, G. L. Myronchuk, M. Piasecki

Анотація


У роботі встановлено, що мінімальний вміст склоутворюючого компоненту GeS2рівний 30 мол.% (при дослідженні 23 різних сплавів з різним складом). Встановлено, взаємозв'язок між структурними властивостями, тепловими параметрами та оптичними спектрами поглинання. Представлено результати дослідження фазових рівноваг систем Tl2S - In2S3 - GeS2 та експериментально досліджено ширину забороненої зони.

Ключові слова


халькогенідні окуляри; оптичні властивості; дифрактограми XRD

Посилання


G. Boudebs et. al.. Optics Communications 219, 427-433 (2003) (doi: 10.1016/S0030-4018(03)01341-5).

O. V. Tsisar et. al., Journal of Materials Science: Materials in Electronics 28(24), 19003–19009 (2017) (doi: 10.1007/s10854-017-7854-x).

O.V. Zamurueva et. al., Optical Materials 37, 614-620 (2014) (doi: 10.1016/j.optmat.2014.08.004).

H.Z. Tao et. al., Solid State Communications 138, 485-488 (2006) (doi: 10.1016/j.ssc.2006.04.031).

A. H. Reshak et. al., Journal of Applied Physics 116(14), 143102 (2014) (doi: 10.1063/1.4897457).

Yan Zhang et al., Optics and laser technology 108, 306-309 (2018) (doi: 10.1016/j.optlastec.2018.07.002).

Prabhudutta Pradhan, R. Naik, N. Das, A. K. Panda, Optics and laser technology 96, 158-165 (2017) (doi: 10.1016/j.optlastec.2017.05.033).

A. H. Kevshyn et al., Glass Physics and Chemistry 36(1), 27-32 (2010) (doi: 10.1134/S1087659610010050).

Tao Haizheng et al., Journal of Non-Crystalline Solids 354, 1303–1307 (2008) (doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2007.01.103).

R. Dedryvère, P.E. Lippens, J.C. Jumas, I. Lefebvre, Solid State Physics 3, 267–274 (2001) (doi: 10.1016/S1293-2558(00)01137-7).

Lin Chang-Gui et al., Acta Physica Sinica -Chinese Edition 64(5), 054208 (2015) (doi: 10.7498/aps.64.054208).

I. M. Fodchuk, S. M. Novikov, I. V. Yaremchuk, Applied Optics B120-B125 (2016), (doi: 10.1364/AO.55.00B120).

O. Y. Khyzhun et al., Materials Chemistry and Physics 204, 336-344 (2018) (doi: 10.1016/j.matchemphys.2017.10.054).

Jinu P.Yohannan, Vidyasagar Kanamaluru, Journal of Solid State Chemistry 238, 291–302 (2016) (doi: 10.1016/j.jssc.2016.03.045).

O.Y. Khyzhun et al, Journal of Alloys and Compounds 735, 1694–1702 (2018) (doi: 10.1016/j.jallcom.2017.11.257).

Qiming Liu & Peng Zhang, Scientific Reports 4, 5719 (2014) (doi: 10.1038/srep05719).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.