Оптичні властивості матеріалів для сонячної енергетики на основі тонких плівок халькогенідів кадмію

R. Y. Petrus, H. A. Il'chuk, A. I. Kashuba, I. V. Semkiv, E. O. Zmiiovska, R. M. Lys

Анотація


Визначено оптичні константи та товщину тонких плівок халькогенідів кадмію (CdX, X = S, Se і Te)які були осаджені методом квазізамкненого простору та високочастотним магнетронним осадженням.Визначено оптичні константи та оптичну ширину забороненої зони досліджуваних плівок. Оптичнівластивості (показник заломлення n(λ), коефіцієнт екстинкції k(λ) та діелектричні функції ε(λ)) тонкихплівок та товщину d можна визначити із спектру пропускання. Дисперсію показника заломленняпояснювали за допомогою одноосциляційної моделі. З експериментально встановленої спектральноїзалежності показника заломлення було встановлено енергію одиночного осцилятора та енергію дисперсії.Також, були розраховані оптичні параметри досліджуваних матеріалів, такі як інтегральна величинапропускання, нульова та високочастотна діелектрична константа, співвідношення щільності станів носіївзаряду до їх ефективної маси в зоні провідності.

Ключові слова


Тонкі плівки; сонячна енергетика; оптична ширина забороненої зони; оптичні функції; пропускання; коефіцієнт відбивання; діелектричні функції

Посилання


N. Romeo, A. Bosio, R. Tedeschi, V. Canevari, Mater. Chem. Phys. 66(2), 201 (2000).

B.M. Basola, B. McCandless , J. Photon. Energy 4(1), 040996 (2014).

N. Romeo, A. Bosio, V. Canevari, A. Podest`a, Sol. Energy 77(6), 795 (2014).

N.R. Paudel, C. Xiao, Y. Yan, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 25(4),1991 (2014).

S.V. Averin, P.I. Kuznetsov, V.A. Zhitov, N.V. Alkeev, V.M. Kotov, L.Y. Zakharov, N.B. Gladysheva, Tech. Phys. 57(11), 1514 (2012).

R.N. Bhattacharya, M.A. Contreras, B. Egaas, R.N. Noufi, A. Kanevce, J.R. Sites, Appl. Phys. Lett. 89(25), 253503 (2006).

I.O. ladeji, L. Chow, Thin Solid Films 474(1-2), 77 (2005).

W. Mahmood, J. Ali, I. Zahid, A. Thomas, A. Haq, Optik 158, 1558 (2018).

A. Bosio, N. Romeo, S. Mazzamuto, V. Canevari, Prog. Cryst. Growth Charact. Mater. 52(4), 247 (2006).

B.E. McCandless, K.D. Dobson, Sol. Energy 77(6), 839 (2004).

R.Yu. Petrus, H.A. Ilchuk, A.I. Kashuba, I.V. Semkiv, E.O. Zmiiovska, Optics and Spectroscopy 126(3), 220 (2019).

G.A. Il’chuk, I.V. Kurilo, R.Y. Petrus, V.V. Kus’nezh, Inorg. Mater. 50(6), 559 (2014).

G.A. Il’chuk, I.V. Kurilo, V.V. Kus’nezh, R.Y. Petrus, I.T. Kogut, T.N. Stan’ko, Inorg. Mater. 49(4), 329 (2013).

H.A. Ilchuk, R.Y. Petrus, A.I. Kashuba, I.V. Semkiv, E.O. Zmiiovska, Nanosistemi, Nanomater. Nanotehnologii 16(3), 519 (2018).

H.A. Ilchuk, R.Yu. Petrus, A.I. Kashuba, IV Semkiv, EO Zmievskaya, Optics and spectroscopy 128(1), 50 (2020).

S.H. Wemple, M. DiDomenico, Phys. Rev. B. 3, 1338 (1971).

L.I. Nykyruy, R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, G. Wisz, P. Potera, Optical Materials 92, 319 (2019).

A.Y. Fasasi, B.D. Ngom , J.B. Kana-Kana, R. Bucher, M. Maaza, C. Theron, U. Buttner, Journal of Physics and Chemistry of Solids 70(10), 1322 (2009).


Повний текст: PDF (English) PDF
7 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.