Вплив легування кадмієм на оптичні властивості тонких халькогенідних плівок As2(S, Se)3

I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Turok, A. M. Solomon

Анотація


Синтезовано халькогенідні стекла As2S3 та As2Se3 леговані кадмієм у кварцевих ампулах. Термічним вакуумним випаровуванням осаджено тонкі халькогенідні плівки на основі синтезованих сполук. Проведено дослідження спектрів пропускання отриманих плівок та визначено значення показника заломлення. Визначено енергію ширини забороненої зони, енергії ефективного дисперсійного осцилятора та дисперсійну енергіїю для досліджуваних плівок. Використовуючи дисперсійні параметри матеріалів зроблено оцінку ступеня іонності.

Посилання


M.H.R. Lanokhorst, B.W.S.M.M. Ketelaars, R.A.M. Wolters, Nat. Mater. 4, 347 (2005).

A. Zakery, S.R. Elliott, J. Non-Cryst. Solids 330, 1 (2003).

E.M. Vogel, M.J. Weber, D.M. Krol, Phys. Chem. Glasses 32, 231 (1991).

B. Bureau, S. Danto, Hong Li Ma, C. Boussard Ple del, X.H. Zhang, J. Lucas, Solid State Sci. 10, 156 (2008).

Ramakanta Naik, R. Ganesan, J. Appl. Phys. 385, 142 (2014).

G.Z. Vinogradova, Stekloobrazovanie i fazovye ravnovesija v hal'kogenidnіh sistemah (Nauka, Moskva, 1984).

R. Swanepoel, J. Phys. E. 16, 1214 (1983).

J. Tauc, J. Non-Cryst. Solids 8-10, 569 (1972).

Yu. I. Uhanov, Optical properties of semiconductors (Nauka,

Moskva, 1977).

O. S. Heavens, Optical properties of thin solid films (Dover Publications, Inc., New York, 1991).

S.H. Wemple, Jr.M. Didomenico, Phys. Rev. B. 3, 1338 (1971).

M.R. Tubbs, Phys. Stat. Sol. 41(1), 6100 (1970).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.