Квантово-хімічне дослідження впливу поверхні кремнезему на посилення вогнегасного ефекту флуоровмісних вуглеводнів

V. Kukueva

Анотація


Шляхом квантово-хімічних розрахунків проведено дослідження з метою пошуку імовірних продуктів деструкції молекул вогнегасних речовин. Показано, що утворення атомарного флуору і трифлуорометан радикалу сприяє сповільненню елементарних реакцій у вогнищі полум’я. Доведено, що активні інгібувальні компоненти легше дисоціюють з поверхні кремнезему, ніж у випадку молекул в об’ємі.

Посилання


R.S. Sheinson, 12thHalonOptionsTechnicalWorkingConference, May 2, (Proceeding. - Albuuerque, 2002). P.46.

В.М.Жартовський, М.Я.Откідач, Ю.В.Цапко, Науковий вісник УКРНДІПБ 2(6), 31 (2002).

M.R. Zachariah, P.R. Westmoreland, D.R. BurgessJr., W. Tsangand C.F. Melius, J.Phys.Chem. 100, 8737 (1996).

D.R. Burgess Jr.; V.R. Zachariah; W. Tsang; P.R. Westmoreland, ACS Symp. Ser.; Washington DC. 611, chapter 25 (1995).

BurgessD.R.Jr., NIST Tech. Note 1412, 1 (1995).

G.S.Fallon, H.K.Chelliah, G.T.Linteris, CombustionInstituteSymposium (International) onCombustion, 26th. July 28-August 2, 1999. (Proceedings. Volume 1. – N 6. – Napoli, Italy, CombustionInstitute, Pittsburgh. PF., 1999).P. 1395.

Vora Namrata, Combustionandflame. 126, 1393 (2001).

G.T. Linteris, D.R. BurgessJr, V. Babushok, V. Zachariah, W. Tsangand, P. Westmoreland Combustionand Flame 113(1-2), 164 (1998).

H.Yu, E.M.Kennedy, J.C.Mackie; B.Z. Dlugogorski, HalonOptionsTechnicalWorkingConference. – May 16-18, 2006: 16thProceedings (Albuquerque, NM. 2006).P.1.

В.В. Кукуева, О.А. Кириллов, В.В.Лобанов, O.O.Чуйко, Міжвідомчий збірник наукових праць „Химия, физика и технологияповерхности”, Киев, Наукова думка, 11-12, 154 (2006).

В.В. Кукуева, A.А. Кирилов, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов, Chemistry, physics and technology of surfaces, Issues 7-8, 1587 (2002).

А.В. Немухин, Б.Л. Григоренко, А.А. Грановский, Вестн. Моск. Ун-та, Сер. 2. Химия, 45(2), 75 (2004).

Ю.И. Горлов, Теоретическая и экспериментальнаяхимия 22(5), 533 (1986).

Кремнеземы в медицине и биологии. Под ред. Чуйко (Киев-Ставрополь, 1993).

В.В. Кукуева, Вопросыхимии и химическойтехнологии 1, 40 (2005).

В.В. Кукуєва, В.М.Богатирьов, В.В. Лобанов, Пат. №39937 Україна, A62D 1/00. Застосування високодисперсного фосфоровмісного кремнезему к активної основи для вогнегасних порошків багатоцільового призначення / – Заявл.

06.2008;Опубл.25.03.2009; Бюл. № 6. – 4 с.


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.