Електрична стимуляція зарядно-розрядних процесів електрохімічних конденсаторів

I. M. Budzulyak, M. O. Nykoliuk, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, N. Ya. Ivanichok, А. V. Lutsas

Анотація


Дослідження присвячено вивченню впливу електричної стимуляції зарядно-розрядних процесів електрохімічних конденсаторів (ЕК). У якості електродного матеріалу використовували нанопористий вуглецевий матеріал (НВМ), отриманий шляхом карбонізації фруктової сировини. Обрано модель суперконденсатора та основні параметри режиму експлуатації для даного експерименту. Отримано експериментальні дані, з яких можна зробити висновок, що витримка при робочій напрузі стимуляції покращує ємнісні характеристики ЕК.

Посилання


B. E Conway, Electrochemical supercapacitors. Scientific fundamentals and technological applications (Kluwer Academic (Plenum Publ., N. Y., 1999).

B.K. Ostafiychuk, I.M. Budzulyak, M.M. Kuzyshyn, B.I. Rachiy, R.A. Zatorskyi, R.P. Lisovskyi, V.I. Mandziuk, Zhurnal nano- ta electronnoyi fizuku 5(3), 3049 (2013).

H. Shi, Electrochim. Acta 41, 1633 (1996).

G. Gryglewicz, J. Machnikowski, E. Lorenc-Grabowska, G. Lota, E. Frackowiak, Electrochim. Acta 50, 1197 (2005).

M. Endo, T. Takeda, Y.J. Kim, K. Koshiba, K. Ishii, Carbon Science 1, 117 (2001).

A.I. Belyakov, A.M. Brintsev, N. Khodyrevskaya, Proc. 14–th International Seminar on Double Layer Capacitors and Hybrid Energy Storage Devices (Deerfield Beach, USA, 2004). P.84.

B.P. Bahmatiuk, B.Ya. Venhrnuy, R.Ya. Shvec, Visnuk nacionalnogo universutetu “Lvivska politechnika”. Electronika 558, 29 (2006).

B.P. Bakhmatyuk, B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, M.M. Micov, J. of Power Sources 180, 890 (2008).

B.I. Rachiy, B.K. Ostafiychuk, I.M. Budzulyak, V.M. Vashchynsky, R.P. Lisovskyi, V.I. Mandziuk, Zhurnal nano- ta electronnoyi fizuku 6(4), 04031 (2014).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.