Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях

V. O. Vilensky, Y. V. Bardadym, Y. P. Gomza, Y. Y. Kercha

Анотація


Вперше досліджено вплив фізико-хімічних факторів формування тривимірної хімічної сітки термореактопласту при одночасній дії сталих фізичних полів, а саме постійного магнітного або постійного електричного поля на здатну до поліморфізму кристалічну структуру b-форми PbO. Було проведено рентгеноструктурний аналіз композитів на основі епоксидного полімеру, моноксиду свинцю та поліаніліну, що отверднені в умовах дії постійних фізичних полів певних напруженостей. У складі композитів поряд з орторомбічної кристалічною фазою PbO утворюється нова кристалічна фаза. Сталі фізичні поля та поліанілін підсилюють процеси конденсації та кристалізації новоутвореної фази, важливим є результат, який встановлює, що кристалізація f– фази відбувається під впливом як сумісної дії полів та поліаніліну на PbO, так і кожним з цих факторів незалежно.
Ключові слова: моноксид свинцю, поліепоксид, орторомбічна кристалічна гратка, поліморфний перехід.

Посилання


R. G. Dickinson, J. B. Friauf, Jour. Amer. Chem. Soc. 46(11), 2457 (1924).

T. B. Light, J. M. Eldridge, J. W. Matthews, Jour. Applied Physics. 46(4), 1489 (1975).

W. Huiqi, Modern Applied Science. 4(4), 243 (2010).

M. I. Kay, Acta Cryst. 14, 80 (1961).

Yu. V. Bardadym, V.O. Vilenskyi, Yu.P. Homza, Yu. Yu. Kercha, Dopovidi NAN Ukrainy 1, 63 (2014).

V. O. Vilenskyi, V. L. Demchenko, Polimer. Zhurn.30(2), 133 (2008).

L. Y. Myrkyn, Spravochnyk po renthenostrukturnomu analyzu polykrystallov (Hos. yzd-vo fyz.-mat. nauk, Moskva,1961).

J. Runt, J. Fitzgerald, Dielectric spectroscopy of polymeric materials. Fundamentals and applications (Amer. Chem. Society, Washington, 1997).

R. G. Dickinson, J. B. Friauf, The crystal structure of tetragonal

lead monoxide. Jour. Amer. Chem. Soc. 46 (11), 2457 (1924).

G. Trinquier, R. Hoffman, J. Phys. Chem. 88, 6696 (1984).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.