Фізика і хімія твердого тіла

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальнs дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.
ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

 

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 19, № 4 (2018)

Зміст

Фрагменти з історії винайдення Ві2Те3 та його перших практичних використань PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
O. V. Nitsovich, M. V. Serbyn 297-302
Множина важливих кінетичних властивостей кристалів та їх залежність від механізмів розсіювання носіїв зарядів PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
Yaroslav Stepan Budzak, Tadeusz Wacławski 303-306
Визначення локальних деформацій в околі зварного шва нікелевого сплаву за даними енергетичних Фур’є спектрів картин Кікучі PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
M. D. Borcha, M. S. Solodkyi, S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, A. R. Kuzmin, V. M. Tkach, K. A. Yuschenko, A. V. Zviagintseva 307-312
Діркова провідність тонких шарів кадмій телуриду з домішками Li та Ca PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
V. P. Makhniy, T. M. Mazur, M. M. Berezovsky, O. V. Kinzerska, V. V. Prokopiv 313-315
Електротранспортні властивості сполук R3Ag4Sn4 (R = Gd, Tb, Dy, Ho) PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
Ivanna Romaniv, Bogdan Kuzhel, Lyubov Romaka, Volodymyr Pavlyuk 316-321
Фазові рівноваги та фотоіндуковані зміни у системах Ag2S-In2S3-Si(Ge)S(Se)2 PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
G. L. Myronchuk, V. P. Sachanyuk, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurueva 322-330
Фотолюмінесценція стекол 70Ga2S3 – 30La2S3 легованих Ербієм PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
V. V. Halyan, I. A. Ivashchenko, A. H. Kevshyn, I. D. I.D. Olekseyuk, P. V. Tishchenko 331-335
Хімічне впорядкування в розплаві Ni66,7In33,3 PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
Z. M. Oliinyk, A. V. Korolyshyn, S. I. Mudry 336-339
Про застосування термоелектричного охолодження у косметології PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
R. R. Kobylianskyi, O. O. Bezpalchuk, V. Yu. Vyhonnyi 340-344
Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етиленових компресорів надвисокого тиску. 2. Характеристика об’єкта дослідження. PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, V. P. Svidersky, N. V. Shmaltser, O. V. Kuzyshyn 345-351
Термопольова стабілізація порогової напруги польових транзисторів субмікронної технології ВІС PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
S. P. Novosyadliy, V. M. Gryga, I. I. Kurysh, M. I. Melnyk 352-357
Схемотопологічне моделювання КНІ КМОН кільцевих генераторів для сенсорних мікросистем-на-кристалі PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
M. V. Kotyk, V. V. Dovgyi, I. T. Kogut, V. I. Holota 358-362
Автоматизація вимірювань фотоелектричних параметрів високоімпедансних напівпровідникових плівок PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
B. S. Dzundza, V. V. Prokopiv, T. M. Mazur, L. D. Yurchyshyn 363-367


ISSN: 2309-8589