Фізика і хімія твердого тіла

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальнs дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.
ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

 

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 20, № 1 (2019)

Зміст

Спектр випромінювання послідовності електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищі PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
I. A. Konstantinovich, A. V. Konstantinovich 5-12
Механохімічний синтез карбіду кобальту з використанням вуглецевих нанотрубок PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
O. I. Nakonechna, M. M. Dashevski, A. M. Kurylyuk, N. M. Bilyavyna 13-17
Провідні характеристики тонкоплівкових композиційних матеріалів з мінеральними наповнювачами PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
N. I. Domantsevich, B. P. Yatsyshyn 18-21
Геометричне та механо-сорбційне модифікування високодисперсного кремнезему в умовах газового дисперсійного середовища PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Eugeny Filippovich Voronin, Liudmyla Viktorivna Nosach, Volodymyr Musijovuch Gun’ko, Barbara Charmas 22-26
Структура залізо-нікелевих покриттів, отриманих імпульсним струмом PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
R. P. Ganich, V. O. Zabludovsky, V. V. Artemchuk 27-32
Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Vladimir Romaka, Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Andriy Horyn, Vladimir Krayovskyy, Ivanna Romaniv, Petro Garanuyk 33-39
Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
V. Prokopiv, R. Dzumedzey, I. Horichok, T. Semko, G. Mateik, O. Khshanovska 40-45
Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe PDF (En.) (English)
V.P. Makhniy, P.P. Horley, M.M. Berezovskiy 46-49
Особливості фотопровідність монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 при низьких температурах PDF (En.) (English)
Oksana Zamurueva, G. L. Myronchuk, S. P. Danylchuk, O. V. Zamurueva, L. V. Piskach, I. V. Kityk, M. V. Piasecki, O. V. Tsisar 50-55
Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору PDF (En.) (English)
I. P. Yaremiy, M. M. Povkh, V. O. Kotsyubynsky, V. D. Fedoriv, S. I. Yaremiy, R. I. Pashkovska 56-62
Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon PDF (En.) (English)
V. M. Boychuk, L. O. Shyyko, V. O. Kotsyubynsky, A. I. Kachmar 63-68
Потрійні системи Lu-V-{Ge, Sn} PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
Mariya Konyk, Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vitaliy Romaka, Roman Serkiz 69-76
Features of the Structure and Physical-Chemical Properties of Poly-Ortho-Toluidine Doped with Toluenesulfonic Acid PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
A. L. Stepura, O. I. Aksimentjeva, P. Y. Demchenko 77-82
Гальванічні комутації для термоелектричних модулів охолодження PDF (En.) (English) PDF (Ukr.)
M. M. Krechun 83-88


ISSN: 2309-8589