Том 19, № 1 (2018)

Зміст

Ізохронний відпал електронно-опроміненого вольфраму, моделювання за методом кластерної динаміки: 1D та 3D модель дифузії міжвузельних атомів PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
M Kondria, A. Gokhman 5-13
Структура та магнітні властивості голкоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Yu. V. Pavlovskyy, G. Luka, I. P. Ostrovskyy, N. T. Pavlovska 14-20
Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vladimir Romaka, Andriy Horyn, Vladimir Krayovskyy 21-28
Врахування крайових умов при розсіюванні лазерного випромінювання шорсткими фрактальними поверхнями PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk 29-33
Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
I. M. Kupchak, N. F. Serpak, O. A. Kapush, D. V. Korbutyak 34-39
Вплив термовідпалів і способів охолодження на електрофізичні параметри n-Si, легованого домішкою фосфору через розплав і методом ядерної трансмутації PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
G. P. Gaidar 40-47
Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
V. V. Kuryliuk, O. M. Krit 48-52
Період індукції і температура горіння холодних газоповітряних сумішей з домішками горючого газу на платиновій частинці (нитці) PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
V. V. Kalinchak, O. C. Chernenko, M. V. Sikorskyi, O. N. Sofronkov, A. V. Fedorenko 53-59
Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd-Mn-Sn при 873 і 673 K PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V V. Romaka, M. Konyk, R. Serkiz 60-65
Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами PDF (En.) (English)
I. F. Myronyuk, H. V. Vasylyeva, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa 66-73
Моделювання взаємодії поверхні кремнезему з лугами у водному середовищі PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov 74-78
Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 4. Дослідження антифрикційних властивостей нафтенових і полігліколевих мастил під час високих навантажень твердих пар тертя PDF (En.) (English)
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, V. P. Svidersky, O. V. Kuzyshyn, N. V. Shmaltser 79-94
Особливості часових характеристик дифузійних властивостей полімерних модифікованих плівкових матеріалів технічного застосування PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
N. I. I. Domantsevych, B. P. Yatsyshyn, M. N. Kril’ 95-99


ISSN: 2309-8589