Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості

Тетяна Дзюба

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз аксіологічних аспектів професійного здоров’я особистості. Розглянуто професійне здоров’я як внутрішній, власне психологічний фактор в структурі професійних ціннісно-смислових структур працівника, що формує індивідуальні сенси професійного буття особистості. Показано, що зміст і природа професійного здоров’я виявляються через нерозривну діалектичну єдність із зовнішніми факторами, тобто умовами професійного середовища. Підкреслено своєрідну відсутність «абсолютного» професійного здоров’я, яка означає, що немає людини, котра могла б зберегти стале професійне здоров’я в будь-яких професійних ролях або ситуаціях.
Прокоментовано, що аксіологічна позиція усвідомлення здоров’я як вітальної та соціальної цінності забезпечує інкорпорацію здоров’я у професійну структуру, а професійне здоров’я виступає однією з базових, універсальних цінностей професійної аксіосфери працівника.
Зауважено, що ціннісно-смислове ставлення до професійного здоров’я визначається через усвідомлення й ідентифікацію фахівцем внутрішнього динамічного стану здоров’я, ототожнення себе з образом здорового психосоматичного цілого та актуалізацію потреби збільшення особистої відповідальності працівника за власне здоров’я в умовах мінливої професійної реальності. Зроблено висновок про те, що цінність здоров’я, його якість виявляється мінливою відповідно до мінливості самого професійного середовища, тому аксіологічна парадигма розкриває високу суб’єктивну значущість професійного здоров’я та усвідомленість його як необхідної передумови професійного розвитку, інтерналізуючи смислові пласти траєкторії змін ціннісних пріоритетів у мінливих умовах професійної реальності.

Ключові слова


здоров’я, професійне здоров’я, аксіосфера, професійна аксіосфера, ціннісно-смислове ставлення до професійного здоров’я, аксіологічна парадигма професійного здоров’я

Повний текст: PDF
17 :: 7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)