Психотехніка оптимізації процесу прийняття рішень у ситуації стресу

Олексій Поліщук

Анотація


У статті актуалізовано проблему підтримання здоров’я людини шляхом використання психологічного інструментарію. Особлива увага звертається на значущість даної проблематики у контексті функціонування людини у ситуації стресу.
Опираючись на результати власного дослідницького пошуку, автор пропонує у якості способу підвищення ефективності життєдіяльності людини у ситуації стресу використовувати спеціальну психотехніку, побудовану на основі встановлених теоретично-емпіричних закономірностей зв’язку між типом психологічного часу людини і успішністю прийняття нею рішень у ситуації стресу.
Серед базових положень даної програми виділено наступні: а) перебіг стресової ситуації залежить від оптимальності прийнятих людиною рішень; б) усі люди поділяються на п’ять груп відповідно до свого типу психологічного часу; в) люди з різними типами психологічного часу демонструють різну успішність прийняття рішень у ситуації стресу залежно від часової організації ситуації прийняття рішень; г) людина здатна довільно регулювати часову організацію ситуації прийняття рішень, що створює передумови для підвищення ефективності її  функціонування в ситуації стресу.
Власне учбова програма розвитку цільової навички описана згідно з етапами поступового засвоєння людьми її  змісту. Дана програма буде корисною для читачів у плані розвитку індивідуальних ресурсів подолання стресу.

Ключові слова


стрес, психологічний час, прийняття рішень, психотехніка, навчальна програма

Повний текст: PDF
17 :: 7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)