Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності особистості

Олена Савченко

Анотація


У статті розглядається рефлексивна компетентність як інтегративне особистісне утворення, що формується в ході набуття суб’єктом рефлексивного досвіду при застосуванні різних форм рефлексивної активності, спрямованих на розв’язання визначених рефлексивних задач. У структурі рефлексивної компетентності оцінно-мотиваційний компонент виконує наступні функції: оцінку форм рефлексивної активності та її результатів, прогнозування можливих змін у процесі розв’язування проблемно-конфліктних ситуацій, визначення пріоритетних завдань подальшого розвитку себе як суб’єкта рефлексивної активності. На когнітивному рівні функціонує система критеріїв оцінювання власних форм рефлексивної активності, яка характеризується ступенем когнітивної складності, що відображає рівень диференціації та інтеграції системи. Функціонування оцінно-мотиваційного компонента на метакогнітивному рівні забезпечує система здібностей до прогнозування власної активності. Особистісний рівень представлений системою життєвих задач на саморозвиток, які стимулюють суб’єкта докладати зусилля щодо розвитку в себе певних якостей, формування певних вмінь та знань. Розрізненість елементів компонента є індикатором незавершеності процесу формування його внутрішньої структури, низький рівень інтеграції окремих складових не дозволяє системі ефективно компенсувати недорозвинені елементи. Найбільшу вагу у внутрішній структурі оцінно-мотиваційного компонента має показник сформованості системи здібностей до прогнозування власної активності, що підтверджує системотвірну функцію структур метакогнітивного рівня.

Ключові слова


рефлексивний досвід, рефлексивна компетентність, оцінно-мотиваційний компонент компетентності, когнітивна складність, прогностична здібність, життєве завдання

Повний текст: PDF
17 :: 6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)