Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти

Тетяна Целюк

Анотація


Стаття розкриває поняття перфекціонізму в контексті типологічного підходу. Проведений огляд наукових джерел засвідчив, що існують різні типи та форми представленого феномену. Автор здійснює теоретичний аналіз досліджень західних вчених, що підтверджують припущення про наявність двох форм чи типів перфекціонізму: "здорового" (нормального) і "патологічного" (невротичного). Невротичні прояви перфекціонізму мають значущі кореляційні зв’язки з психологічними труднощами та розладами особистості, а прояви нормального перфекціонізму пов’язані з високими досягненнями у спорті, творчості, науці. Залежно від вектору спрямованості перфекціонізм набуває трьох різних форм: "я-орієнтований" перфекціонізм (selforientedperfectionism), перфекціонізм, орієнтований на інших (sociallyorientedperfectionism), "соціально-приписуваний" перфекціонізм (sociallypre-scriptedperfectionism). Крім зарубіжних підходів, було розглянуто погляди українських та російських психологів на досліджуваний феномен. У статті, ґрунтуючись на даних експериментів і психотерапевтичної практики, виокремлено характеристики перфекціоністів та узагальнено їх щодо критеріїв, які диференціюють респондентів на ці два типи. Проведено порівняльний аналіз основних психологічних моделей перфекціонізму, а саме "британської моделі" R. Frost та "канадської моделі" G. Flett, P. Hewitt.  Обгрунтовано також прогнози щодо майбутніх досліджень у цій сфері.

Ключові слова


перфекціонізм, типологічний підхід, "здоровий" перфекціонізм, "патологічний" перфекціонізм, адаптація

Повний текст: PDF
17 :: 6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)