ІСТОРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА МУЗИЧНО-АКУСТИЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНИЙ РИТМОАНАЛІЗ

Світлана Литвин-Кіндратюк

Анотація


У статті проаналізовано особливості зв’язку історичних фігурацій ритуально-побутової поведінки особистості та музично-акустичного довкілля соціальної спільноти на засадах трансдисциплінарного ритмоаналізу. Індикатором їхньої когерентності визначено ритми соціального конструювання регулярних практик в просторі поселень різного масштабу. Найперше вони стосуються ритуалів та ритуально-побутової поведінки особистості, які супроводжуються музикою різних інструментів. Розглянуто існуючі в сучасному інструментознавстві класифікації музичних інструментів, зокрема за основу аналізу взято систематику Е. Горнбостля – К. Закса. На основі реінтепретації результатів ритуалістичних студій в межах чотирьох основних напрямів виокремлено низку реляційних маркерів морфогенезу ритуалу (рекурентність, періодичність, рекурсивність, пертурбативність). Вони засвідчують основні типи ритміки психолого-історичних фігурацій ритуальної поведінки особистості в межах традиційного, модерного та постмодерного побуту міста та села, зокрема в аспекті практик музикування та особливостей перцепції музичного довкілля. Показано, що ті чи інші музичні практики пов’язані з типовими ритмами ритуальної поведінки в межах історичного виду побуту.

Ключові слова


музичні інструменти, ритуальна поведінка, ритуально-побутова поведінка особистості, ритмоаналіз, музично-акустичне довкілля

Посилання


Витвицький С. Історичний нарис про гуцулів / С. Витвицький; пер., передмова та прим. М. Васильчука. – Надвірна : Вид-во «Світ», 1993. – 95 с.

Вульф Кр. Производство социального в ритуале и с помощью ритуала / Кр. Вульф // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2010. – № 3. – С. 23–50.

Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії / Е. Дюркгайм ; пер. з фр. Г. Філіпчук та З. Борисюк. – К. : Юніверс, 2002. – 424 с.

Еліас Н. Процес цивілізації. Соціогенетичні та психогенетичні дослідження / Н. Еліас ; пер. з нім. – Київ, Видав. дім «Альтернативи», 2003. – 669 с.

Эш А. Внятность повседневного города / А. Эш, Н. Трифт // Логос. – 2002. – № 3. – С. 1–25.

Канизарес Р. Кубинская сантерия. Жизнь и духовные практики афроамериканцев / Р. Канизарес. – М. : Фаир-Пресс, 2005. – 192 с.

Кіндратюк Б. Дзвонарська культура України : монографічне дослідження [Текст] / Б. Кіндратюк; наук. ред. Ю. Ясіновський. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. – 898 с.

Литвин-Кіндратюк С. Д. Соціально-психологічна ритміка поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності / С. Литвин-Кіндратюк // Психологія особистості. – 2015. – № 1. – С. 89–98.

Падовани М. Веронская система колокольного звона[Електронний ресурс] / М. Падовани ; –Режим доступа: http:// admin.rostmuseum.ru/Upload/b216a272-d2a3-4b7b-8349-1db467ce1e7f.pdf. (дата звернення 15.

2017).

Тернер В. Символ и ритуал: монография [Текст] / В. Тернер; сост. и авт. пред. В.А. Бейлис, отв. ред. Е.М. Мелетинский; Академия наук (АН) СССР. – М.: Главная ред. восточ. лит-ры из-ва «Наука», 1983. – 277 с.

Фрейд З. Тотем и табу / З. Фрейд ; пер. с нем. М.В. Вульфа. – СПб. : Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. – 256 с.

Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) / М. Хай. – Дрогобич : Коло, 2011. – 560 с.

Черкаський Л. М. Українські народні інструменти / Л. М. Черкаський. – К. : Техніка, 2003. – 264 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)