МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Марина Орап

Анотація


У статті висвітлено методологічні та практичні засади вивчення онтогенезу соціального інтелекту. Складність вивчення даного соціально-психологічного феномену пов’язана із дотичністю його до багатьох явищ, які описують умови успішності соціальної взаємодії особистості. Проаналізовано наявні теоретичні підходи до визначення змісту та структури соціального інтелекту, до взаємозв’язку останнього з іншими видами інтелекту. Визначено, що дослідження соціального інтелекту молодших школярів слід здійснювати на основі розуміння останнього як здатності, що виникає на базі комплексу інтелектуальних, особистісних, комунікативних і поведінкових рис, що зумовлюють прогнозування розвитку міжособистісних ситуацій, інтерпретацію інформації і поведінки, готовність до соціальної взаємодії і прийняття рішень. Здійснене пілотажне емпіричне дослідження прогностичних можливостей дітей молодшого шкільного віку продемонструвало наявні позитивні кореляційні зв’язки між рівнем розвитку здатності до передбачення найбільш адекватного сценарію розвитку подій у соціальній ситуації та рівнем розвитку мовленнєвого досвіду. Найбільш тісний взаємозв’язок виявлено між рівнем розвитку здатності передбачати адекватну вербальну відповідь у ситуації комунікації та рівнем розвитку мовленнєвої компетентності та мовленнєвої діяльності дітей молодшого шкільного віку. Таким чином, були зроблені попередні висновки про наявність взаємозв’язку між мовленнєвим досвідом та прогностичним можливостями у складі соціального інтелекту дитини молодшого шкільного віку.

Ключові слова


інтелект, соціальний інтелект, мовлення, мовленнєвий досвід, прогностичні можливості, дитина молодшого шкільного віку

Посилання


Івашкевич Е. З. Соціальний інтелект педагога : монографія / Е. З. Івашкевич. – К. : Принт-Хауз, 2017. – 532 с.

Михайлова Е. С. Методика исследования социального интеллекта. Адаптация теста Дж.Гилфорда и М.Салливена / Е. С.Михайлова. – СПб. : «ИМАТОН», 2006. – 56 с.

Орап М. О. Психологія мовленнєвого досвіду особистості: монографія / М. О. Орап. – Тернопіль : «Підручники і посібники», 2014. – 480 с.

Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту: монографія / Л. В.Засєкіна. – Острог : Вид-во «Острозької академії», 2005. – 370 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)