ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПОЗИЦІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР

Оксана Паркулаб

Анотація


У статті показано особливості вибору теоретичної орієнтації консультанта залежно від погляду на природу людини. Розкрито екзистенційний підхід до консультування, що вивчає головно ті людські можливості та потенції, яким не приділяється або мало приділяється уваги в класичній та позитивістській теоріях. Обґрунтовано його переваги над іншими терапевтичними напрямами й визначено спектр можливостей екзистенційного консультування для психологів, представників інших наукових шкіл. З’ясовано, що екзистенційні ідеї з різною мірою повноти та послідовності виявилися близькими багатьом психотерапевтам, у тому числі й тим, хто не вважається прихильником цього напряму психології. Підкреслено, що вихідним пунктом адептів екзистенціалізму є переконання про важливість допомоги індивіду в розвитку й посилені його здатності відповідати вимогам життя. Визначено основні завдання консультанта, що мають враховувати екзистенційно орієнтовані психологи у взаємодії з клієнтами, та сформульовано першочергове завдання, яке полягає не у вивченні самої особистості, а в дослідженні досвіду її переживання людського існування як такого (його прояснення та розуміння). Описано техніки, які застосовують екзистенціалісти, та аргументовано їх позитивний терапевтичний ефект у разі збалансованого поєднання методів вислуховування та впливу.

Ключові слова


терапевтичний підхід, людське існування, екзистенційне консультування, екзистенційно орієнтований психолог, методи психологічного консультування.

Посилання


Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники : практическое руководство / А. Е. Айви, М. Б. Айви, Л. Саймєк-Даунинг ; пер. с англ. – М. : ВИНИТИ, 1999.

– 487 с.

Дорцен Э., ван. Цель экзистенциальной психотерапии и консультирования / Э. ван Дорцен // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия : журнал восточно-европейской Ассоциации экзистенциальной терапии. – 2004 (5). – № 2. – С. 51–60.

Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия / Р. Кочюнас. – М. : Академический Проект ; ОППЛ, 2002. – 464 с.

Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать иобретать душевное здоровье / Р. Мэй ; пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. – М. : Апрель Персс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. –

с.

Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс ; пер. с англ. Е. Волков. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 464 с.

Психотерапия : учебник для вузов / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб. : Питер, 2003. – 472 с.

Тиллих П. Избранное: Теория культуры / Пауль Тиллих ; пер. с англ. Е. Г. Балагушкин, О. В. Боровая и др. – М. : Юрист, 1995. – 479 с.

Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Э. Шостром, Л. Браммер ; пер. с англ. В. Абабкова, В. Гаврилова. – СПб. : Сова ; М. : Изд-во Эксмо, 2002. – 624 с.

Экзистенциальная психология / [под ред. Р.Мея] // Экзистенция / [под ред. Р. Мея, Э. Энджела, Г. Элленбергера]; пер. с англ. М. Занадворова, Ю. Овчинниковой. – М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс,

– 624 с.


Повний текст: PDF
17 :: 8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)