Вплив особистісних властивостей на формування професійної деформації працівників ризиконебезпечних професій

Зоряна Ковальчук

Анотація


У статті теоретично обґрунтовано та емпірично доведено вплив особистісних властивостей на формування професійної деформації працівників ризиконебезпечних професій, зокрема слідчих та оперупов¬новажених підрозділів національної поліції України. Зазначено, що професійно важливі якості у фахівця розвиваються під час тривалої професійної діяльності, а разом з тим працівник набуває й інших якостей, які деформують особистість. Отже, у процесі професійного становлення відбувається і розвиток різноманітних професійних деструкцій. З метою виявлення деформаційних процесів працівників правоохоронних органів різних підрозділів та визначення шляхів їх профілактики авторка провела емпіричне дослідження, використавши низку психодіагностичних методик, зокрема, «Визначення психічного вигорання» О. О. Рука-вишнікова, «Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності» В. В. Бойка, «Вивчення інтегральних акцентуацій особистості» К. Леонгарда, модифікація С. Шмішека, «Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, опитувальник «Професійне вигорання» (К. Маслач, С. Джексон, адаптовано Н. Є. Водоп’яновою). Кореляційний аналіз показав, що у слідчих виявлено професійне «вигорання», пов’язане з психоемоційним виснаженням, особистісним віддаленням, професійною мотивацією, спонтанністю агресії, екстраверсією-інтроверсією, редукцією персональних досягнень. В оперуповноважених професійне «вигорання» пов’язане з деперсоналізацією, екстраверсією-інтроверсією, невмінням переключати агресію на діяльність або неживі об’єкти, особистісним віддаленням, ритуалізацією агресії, аутоагресією та емоційним виснаженням. Перспектива досліджень полягає у розробці рекомендацій щодо кадрового відбору на вищевказані професії з урахуванням особистісних властивостей претендентів на посади та профілактиці й використанні корекційних методів з метою зниження рівня професійного «вигорання» серед працівників поліцейських підрозділів та інших ризиконебезпечних професій

Ключові слова


професійна деформація, професійне «вигорання», ризиконебезпечні професії, слідчі, оперуповноважені, емоційне виснаження

Посилання


Водопьянова, Н. Е., Старченкова, Е. С. (2005). Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Изд-во «Питер».

Кісіль, З. Р. (2015). Особистісні детермінанти розвитку професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна, 2, 164-173.

Малкина-Пых, И. Г. (2009). Психологическая помощь в кризисных ситуаціях. М.: Эксмо.

Медведев, В. С. (1999). Психология профессиональной деформации сотрудников органов внутренних дел. (Дис. док. психол. наук). Киев. ин-т внутр. дел при Нац. академ. внутр. дел Украины, Киев.

Синявська, О. Ю. (2005). Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ. Право і безпека, 4 (1), 96-99.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)