Порівняльний аналіз долаючої поведінки студентів та фахівців соціономічних професій

Галина Дубчак

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність вивчення проблеми долаючої поведінки фахівців соціономічних професій. Виділено раніше не вирішені частини означеної проблеми, зокрема, вказано на необхідність вивчення психологічних особливостей стратегій долаючої поведінки студентів та фахівців різних соціономічних професій. Описано процедуру дослідження з використанням опитувальника способів подолання (WCQ; Folkman и Lazarus, 1988), адаптованого Т.  Крюковою у співавторстві, та вибірку, яку склали 198 студентів закладів вищої та середньої освіти м. Чернівці та 214 фахівців, що працюють за різними соціономічними професіями. На основі аналізу результатів емпіричного дослідження виокремлено психологічні особливості стратегій подолання стресу сучасних студентів закладів вищої та середньої освіти і працюючих фахівців різних соціономічних професій, визначено їхні спільні та відмінні особливості, а також здійснено порівняльний аналіз стратегій подолання стресу за статтю. З’ясовано, що сучасні студенти та фахівці використовують різні стратегії стратегії долаючої поведінки, однак  найбільш вираженими стилями копінг-поведінки є втеча/уникнення, позитивна переоцінка та самоконтроль, найменш вираженими – прийняття відповідальності. Фахівці частіше у стресових ситуаціях використовують стратегії, які відносять до конструктивних, або ж втечу/уникнення, яка в певних ситуаціях може бути досить корисною стратегією поведінки. У поведінці жінок частіше, ніж у чоловіків, домінують механізми прийняття відповідальності та позитивна переоцінка, які зараховують до відносно конструктивних копінг-стратегій. Дослідження дозволило виявити низку проблем, які потребують цілеспрямованої системної роботи, оскільки в усіх групах досліджуваних серед домінуючих виявлено деструктивні копінг-стратегії, а саме, вказано на необхідність спеціально організованої програми з формування стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій, професійна діяльність яких є одним із найбільш напружених у психологічному плані видів трудової активності.

Ключові слова


професійна підготовка, соціономічні професії, студенти, стрес, стресостійкість, копінг-стратегії

Посилання


Вассерман, Л. И., Абабков, В. А., Трифонова, Е. А. (2010). Совладание со стрессом: теория и психодиагностика. СПб.: Речь.

Климов, Е. А. (1988). Введение в психологию труда. М.: Изд-во Моск. Ун-та.

Корытова, Г. С. (2007). Защитно-совладающее поведение субьекта в профессиональной деятельности. (Дис. док. психол. наук). Иркутский государственный педагогический университет, Иркутск.

Крюкова, Т. Л. (2010). Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова Авантитул.

Лазарус, Р. (1984). Стресс, оценка и копинг. М.: Медицина.

Нартова-Бочавер, С. К. (1997). «Coping behavior» в системе понятий психологии личности. Психологический журнал, 18 (5), 20-30.

Родіна, Н. В. (2013). Психологія копінг-поведінки: системне моделювання. (Дис. док. психол. наук). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ.

Ткачук, Т. А. (2011). Копінг-поведінка: стратегії та засоби реалізації: монографія Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)