З досвіду застосування автобіографічного наративу в організаційній психології: аксіологічна оптика

Зіновія Карпенко

Анотація


З позицій постнекласичної раціональності та пост-постмодерністських пошуків холістичного підходу до трактування психології особи як інтегрального суб’єкта життєздійснення висвітлено досвід застосування автобіографічного наративу в контексті управління і розв’язання складних (часто заміщених) конфліктів у організаційному середовищі вищої школи. Стверджується, що такий наратив конструюється суб’єктом як автором власного життя й інсайдером у царині унікального життєвого досвіду та репрезентанта особистісно значущих прагнень і цілей. Діалогічна інтенція автобіографічного наративу потребує достовірного опису суб’єктивної реальності Автора у спосіб первинного феноменологічного вчування – занурення у світ інтимних переживань і метафоричних кодів несвідомого і вторинного дискурсивного впорядкування описаних подій та їх оцінок шляхом розгляду індивідуальної історії в контексті реальних міжособистісних стосунків (інтерпретація для себе і тлумачення для Іншого власної версії прожитого і пережитого). Аргументовано аксіопсихологічні критерії валідності автобіографічного наративу як засобу ініціювання з боку керівника продуктивної діалогічної комунікації задля зміцнення здорових тенденцій розвитку освітньо-наукових організацій в контексті євроінтеграційних процесів, гармонізації персональних траєкторій професійно-кар’єрного зростання у межах первинного колективу; посилення особистої відповідальності за результати морального самовизначення в критичних ситуаціях; формування толерантності до невизначеності та готовності до ухвалення нестандартних рішень як можливості підтримати перспективні лінії розвитку, відкинувши ригідні, застарілі практики освітнього менеджменту

Ключові слова


автобіографічний наратив, наративна психологія, аксіологічна психологія, орга-нізаційна психологія, особа як інтегральний суб’єкт, конфлікт, вища школа

Посилання


Аванесян, М. О. Альтернативная автобиографическая история как составляющая возможного «я». Психологические исследования. 2018. Т. 11. № 61. Взято из http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n61/ 1619-avanesyan61.html.

Карпенко, З. С. (2018). Аксіологічна психологія особистості: монографія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Карпенко, З. (2017). Керівник як медіатор у розв’язанні заміщених службових конфліктів. Бойчук Л. В. (Ред.), Професійна освіта управлінських кадрів: проблеми, дослідження, досвід. (с. 41-44). Івано-Франківськ: ІФОЦППК.

Кроссли, М. Л. (2013). Нарративная психология. Самость, психологическая травма и конструирование смыслов. Харьков: «Гуманитарный Центр.

Келлетт, П. (2010). Конфликтный диалог: работа с пластами значений для продуктивных взаимоотношений. Харьков: «Гуманитарный Центр».

Мельникова, О. Т, Кричевец, А. Н., Гусев, А. Н., Хорошилов, Д. А., Барский, Ф. И. & Бусыги¬на, Н. П. (2014). Критерии оценки качественных исследований. Национальный психологический журнал, 2 (14), 49-51.

Мельникова, О. Т. & Хорошилов, Д. А. (2015). Стратегии валидизации качественных исследований в психологии. Психологические исследования,8 (44). Взято из http://psystudy.ru/index.php/num/ 2015v8n44/1207-melnikova44.html.

Рикер, П. (1995). Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. Москва: Медиум.

Фридман, Дж. & Комбс, Дж. (2001). Конструирование иных реальностей: Истории и рассказы как терапия. Москва: Независимая фирма «Класс».

Чепелєва, Н. В. (Ред.) (2007). Наративні психотехнології. Київ: Главник.

McAdams, D. (1993). The Stories we live be: Personal Myths and the Making of the Self . New York: Morrow.

Sarbin, T. R. (Еd.) (1986). Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Condukt. New York: Praeger.

White, M. & Epston , D. Narrative Means Therapeutic Ends. New York: Norton.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)