Апробація методики безперервного відмірювання суб’єктивного теперішнього (за О. В. Полуніним): пілотажне дослідження

Олександр Савчин

Анотація


У статті розглядається метод дослідження порціювання темпорального досвіду людини, зокрема феномену суб’єктивного теперішнього. Зосередження на феномені суб’єктивного теперішнього зумовлене тим, що це є єдиним безпосередньо даним досвідом, тоді як усі інші часові модуси є свого роду проекціями, якими наповнюється власне суб’єктивне теперішнє. Описано сучасні альтернативні підходи до суті фе¬номену суб’єктивного теперішнього, окреслені фізикалістська та феноменологічна парадигми. Відпо¬відно до цього для дослідження було обрано їх поєднання, зокрема за допомогою розробленого О. В. По¬луніним методу безперервного відмірювання суб’єктивного теперішнього. На основі цього було реалізовано піло¬тажне дослідження зі збором як числової емпірики, так і феноменологічних даних, а також зворот¬ного зв’язку задля перевірки грамотності використання методики та означення потенційних місць для корективів та покращення. Завдяки проведеному пілотажному дослідженню зібрано дані щодо трива¬лості суб’єктивного теперішнього та динаміки його зміни та зіставлено їх із результатами інших досліджень з використанням методики безперервного відмірювання. Іншим важливим джерелом даних було проведене опісля застосування методики інтерв’ю, на основі якого було окреслено феноменологічні характеристики межування суб’єктивних теперішніх як відображення порціювання досвіду особистості, зокрема щодо окреслення критерію межування суб’єктивних теперішніх, індивідуального феноменологічного досвіду при цьому та міри усвідомленості цього процесу. Здійснене пілотажне дослідження відкриває шлях до подаль¬шого використання методики як у чистій, так і модифікованій формі відповідно до специфіки наступних досліджень суб’єктивного теперішнього.

Ключові слова


суб’єктивне теперішнє, порціювання досвіду, сегментування потоку свідомості, інтеграційне вікно, ієрархічна модель часового досвіду

Посилання


Полунін, О. В. (2007). Психологічне дослідження феноменології переживання теперішнього. Психологія і суспільство, 4, 138-143.

Полунін, О. В. (2011). Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження. К.: Гнозіс.

Полунін, О. В. (2011). Тривалість суб’єктивного теперішнього: експериментальне дослідження. Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія, 7 (25), 134-142.

Husserl, E. (1962). Husserliana, Gesamte Werke, Band X, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewus¬stseins (1893–1917). Den Haag: Martinus Nijhoff.

Montemayor, C., Wittmann, М. (2014). The varieties of presence: Hierarchical levels of temporal in¬tegration. Timing & Time Perception, 2.3, 325-338.

Pöppel, E. (1997). A hierarchical model of temporal perception. Trends in cognitive sciences, 1(2), 56–61.

Tolle, Eckhart (2004). The power of now: A guide to spiritual enlightenment. New World Library.

Wittmann, M., & van Wassenhove, V. (2009). The experience of time: neural mechanisms and the interplay of emotion, cognition and embodiment. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19487184.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)