Нарцисична саморегуляція особистісного самоздійснення

Марія Клименко

Анотація


Теоретично проаналізовано проблему функціонування нарцисичної саморегуляції особистості, її зв’язку із особистісним самоздійсненням. Нарцисична саморегуляція – механізм, який здатен ефективно підтримувати цілісність та зв’язок усіх елементів Self-системи, зберігати позитивне уявлення про себе. Виявлено, що самоцінність особистості грає роль індикатора саморегулятивних процесів, що мають стосунок до загальної осмисленої екзистенційної зміни особистості. Емпірично підтверджено, що нарцисична саморегуляція яка вивчається у загальному контексті сили Self, перебуває у статистично значущому зв’язку із параметрами особистісного самоздійснення та задоволеності життям: чим більш адекватною є нарцисична саморегуляція, тим ефективніше проявляється персональність людини, її здатність до самотрансцендентності, свободи й особистісної відповідальності також її екзистенційність. Адекватне функціонування нарцисичної саморегуляції існує у прямому зв’язку із суб’єктивною оцінкою життя як більш осмисленого та наповненого індивідуальними життєвими змістами та цінностями. Досліджено, що такі особи більш схильні перебувати в діалогічному обміні зі світом і тим наблизитися не тільки до когнітивно вималюваного уявлення про ціннісні сенси, але і до їх втілення, та є сприятливими до того, аби цінності впливали на їх особистісну структуру. Тож нарцисична саморегуляція – це механізм, який дбає про здорову самоцінність людини, її цілісність, автентичне сприйняття себе у світі наповненому цінностями, на які і спрямовує свою психічну активність особа. Тобто адекватний, або іншими словами, «здоровий» нарцисизм є необхідною ланкою в структурі Self – самоцінність – самоздійснення

Ключові слова


нарцисична саморегуляція, система Self, самоздійснення, задоволеність життям, екзистенційність, самоцінність, сповненість

Посилання


Кохут, X. (2003). Анализ самости. Системный подход к лечению нарциссических нарушений личности. М.: Когито-Центр.

Клименко, М. Р. (2017). Особливості саморегуляції «здорового» нарцисизму. Проблеми сучасної психології, 37, 142-155.

Лэнгле, A. (2004). Введение в экзистенциально-аналитическую теорию эмоций: прикосновение к ценности. Вопросы психологии, 4, 3-21.

Лэнгле, A. (2002). Грандиозное одиночество. Нарциссизм как атропологически экзистен¬циальный феномен. Московский психотерапевтический журнал, 2, 34-58.

Gewirth, A. (1998). Self-Fulfillment. Princeton University Press, 6-12.

Morf, C., Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the Paradoxes of Narcissism: A Dynamic Self-Regulatory Processing Mode. Psychological Inquiry, 12, 177-196.

Sullivan, H. S. (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. Beginnings of the self-system.

W. W. Norton & Company, 158-170.


Повний текст: PDF
17 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)