Том 7, № 1 (2016)

Зміст

Персонологічні моделі та концепції

Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем PDF
Георгій Балл 5-15
Роль міфу в процесі самопроектування особистості PDF
Світлана Гуцол 15-24
Модель психологічної корекції кризи підліткового віку PDF (English)
Світлана Кузікова 24-33
Эвдемонизм против экзистенциализма: еще раз о ценностях и смысле жизни PDF
Леонид Левит 33-48
Методологічні основи концепції духовного саморозвитку особистості PDF
Олексій Колісниик 48-56
Рівні психічного розвитку особистості PDF
Анжела Пасніченко 56-69
Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників PDF
Людмила Прокопів 70-79

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

Exposition of mental schemes and copings in the confessional novel by svitlana alexievych «second-hand time» PDF (English)
Zinoviia Karpenko 80-90
Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО PDF
Ольга Климишин 90-100
Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі PDF
Світлана Яланська 100-108
Психотехніка оптимізації процесу прийняття рішень у ситуації стресу PDF
Олексій Поліщук 109-117
Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці PDF
Наталія Орішко 118-126
Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі PDF
Світлана Собкова 126-140
Впровадження позитивної психотерапії у програму активізації соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом PDF
Олександра Ніздрань 141-150

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем

Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми PDF
Інеса Гуляс 151-169
Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості PDF
Тетяна Дзюба 169-182
Закономірності перцептивного розвитку у ранньому онтогенезі: на межі нормативів PDF
Надія Когутяк 182-190
Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до пріоритетів політичності PDF
Василь Шусть 191-198
Значення емоційної компетентності особистості у дискурсі життєтворення PDF
Євген Карпенко 198-207
Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов 208-215
Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення PDF
Тетяна Пільгук 215-223


Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)