Том 8, № 1 (2017)

Зміст

Персонологічні моделі та концепції

ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МОДУСИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТРІАНГУЛЯЦІЇ В ПЕРСОНОЛОГІЇ PDF
Зіновія Карпенко 7-13
КАТЕГОРІЇ «ПРИНЦИП ДОДАТКОВОСТІ» ТА «ІМПЛІЦИТНИЙ ПОРЯДОК» У ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ PDF
Тамара Яценко 13-22
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Анжеліка Шамне 22-30
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ФИЛОСОФСКО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов 30-36
ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРУ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Мирослав Савчин 36-43
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА МУЗИЧНО-АКУСТИЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНИЙ РИТМОАНАЛІЗ PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк 43-51
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА PDF
Зоряна Адамська 51-59
СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВТІЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС PDF
Олена Галян 59-67
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ КАК УДАРЫ ПО САМОЛЮБИЮ: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ PDF
Леонид Левит 67-77
ОСОБИСТІСТЬ У ФОРМОВИЯВАХ СМИСЛОЖИТТЄВОГО ЗОРІЄНТУВАННЯ PDF
Анатолій А. Фурман 77-82

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНА РЕАЛІЯ: ПЕРЕЖИВАННЯ, РЕФЛЕКСУВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ PDF
Тетяна Титаренко 83-89
ВІД ЮНОСТІ ДО МОЛОДОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Олена Злобіна 90-97
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY RESEARCH OF PERSONALITY SELF- DEVELOPMENT RESOURCES PDF (English)
Svitlana Kuzikova 97-103
ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ АКСІОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Радчук 103-109
ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ PDF
Тамара Яценко, Олена Біла, Любов Галушко, Наталія Іванова, Олександра Педченко, Юлія Сіденко 110-120
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Марина Орап 119-126
ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ КАНОНІЧНОЇ МОЛИТВИ: ДИСКУРСИВНА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ І СПРОБА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Наталія Савелюк 126-136
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Валентина Зарицька 138-144
ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ PDF
Наталія Дметерко 144-150
ОПИТУВАЛЬНИК «БАГАТОВИМІРНА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» П. ГЕВІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ПРОЦЕС ТА РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТАЦІЇ PDF
Тетяна Целюк 150-156
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ САМООЦІНКОЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Вероніка Годонюк 156-163
ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ У ШКОЛІ PDF
Оксана Воронкевич 165-172
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Юлія Вознюк 172-177

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ PDF
Ігор Галян 177-183
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ СНОВИДІНЬ У ПСИХОЛОГІЇ PDF
Ірина Кривенко (Горбаль) 184-190
О ДОБРЕ И ЗЛЕ, О ЖИЗНИ И СМЕРТИ: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ С Г. А. БАЛЛОМ PDF
Леонид Левит 190-201
СВІДОМІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА PDF
Наталія Акімова 200-206
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПОЗИЦІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР PDF
Оксана Паркулаб 206-214
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БІЛАТЕРАЛЬНО-ЕМОТИВНОЇ ДОВІРИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Любов Лохвицька 215-222
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ PDF
Олена Горова 221-226
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ PDF
Валентина Вовк 228-235
РЕЛІГІЙНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТРУКТУРІ ЇЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ PDF
Юлія Мельник 234-239


Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)