Том 9, № 1 (2018)

Зміст

Персонологічні моделі та концепції

Метатеоретичні концепти пізнання свідомості PDF
Анатолій В. Фурман 5-11
Сучасна інтегративна інтерперсональна теорія особистості: ключові аспекти (CONTEMPORARY INTEGRATIVE INTERPERSONAL THEORY OF PERSONALITY: KEY CONCEPTS) PDF
Світлана Кузікова, Валерій Зливков, Світлана Лукомська 11-16
Феномен нерефлексивної (емоційної) свідомості Сартра PDF
Рафал Абрамцьов 16-21
Феноменологія суб’єктності людини з позицій християнської психології PDF
Ольга Климишин 21-29
EGOLOGY INSTEAD OF PSYCHOLOGY: WHAT IS WRONG WITH THE GODDESS? (Егологія замість психології: що не так з богинею?) PDF
Леонід Левіт 30-34

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

Вплив особистісних властивостей на формування професійної деформації працівників ризиконебезпечних професій PDF
Зоряна Ковальчук 35-44
Нарцисична саморегуляція особистісного самоздійснення PDF
Марія Клименко 44-51
Порівняльний аналіз долаючої поведінки студентів та фахівців соціономічних професій PDF
Галина Дубчак 51-57
Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів PDF
Ольга Стахова 58-64
Депресивні концепції щастя PDF
Галина Гандзілевська, Уляна Нікітчук 64-71
Апробація методики безперервного відмірювання суб’єктивного теперішнього (за О. В. Полуніним): пілотажне дослідження PDF
Олександр Савчин 71-75

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем

Психологічний механізм розуміння тексту PDF
Наталія Акімова 76-82
Педагогічний супровід метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів PDF
Марія Августюк 82-88
До побудови психологічної моделі духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу PDF
Аліна Парасєй-Гочер 88-95

Прикладна психологія особистості: проблеми, здобутки, дискусії

З досвіду застосування автобіографічного наративу в організаційній психології: аксіологічна оптика PDF
Зіновія Карпенко 96-104
ЗЛО СИЛЬНЕЕ ДОБРА, ЕСЛИ ДОБРО ВАЖНЕЕ ИСТИНЫ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СЛЕДСТВИЯ (Зло сильніше за добро, якщо добро важливіше за істину: докази і наслідки) PDF
Леонід Левіт 104-119
Психосоматичний інструментарій: метод трансособистісної терапії як спосіб корекції фізичного та психологічного здоров’я людини PDF
Олексій Сабадуха 119-125


Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)