Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 7, № 1 (2016) Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці Анотація   PDF
Наталія Орішко
 
Том 8, № 1 (2017) ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ САМООЦІНКОЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Вероніка Годонюк
 
Том 8, № 1 (2017) ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МОДУСИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТРІАНГУЛЯЦІЇ В ПЕРСОНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Зіновія Карпенко
 
Том 9, № 1 (2018) З досвіду застосування автобіографічного наративу в організаційній психології: аксіологічна оптика Анотація   PDF
Зіновія Карпенко
 
Том 7, № 1 (2016) Закономірності перцептивного розвитку у ранньому онтогенезі: на межі нормативів Анотація   PDF
Надія Когутяк
 
Том 8, № 1 (2017) ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ Анотація   PDF
Наталія Дметерко
 
Том 9, № 1 (2018) ЗЛО СИЛЬНЕЕ ДОБРА, ЕСЛИ ДОБРО ВАЖНЕЕ ИСТИНЫ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СЛЕДСТВИЯ (Зло сильніше за добро, якщо добро важливіше за істину: докази і наслідки) Анотація   PDF
Леонід Левіт
 
Том 7, № 1 (2016) Значення емоційної компетентності особистості у дискурсі життєтворення Анотація   PDF
Євген Карпенко
 
Том 8, № 1 (2017) КАТЕГОРІЇ «ПРИНЦИП ДОДАТКОВОСТІ» ТА «ІМПЛІЦИТНИЙ ПОРЯДОК» У ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ Анотація   PDF
Тамара Яценко
 
Том 6, № 1 (2015) Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості Анотація   PDF
Жанна Вірна
 
Том 8, № 1 (2017) КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Валентина Вовк
 
Том 8, № 1 (2017) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА Анотація   PDF
Зоряна Адамська
 
Том 6, № 1 (2015) Лонгітюдне дослідження феномену фрустрації учнів різних вікових груп Анотація   PDF
Світлана Прахова
 
Том 9, № 1 (2018) Метатеоретичні концепти пізнання свідомості Анотація   PDF
Анатолій В. Фурман
 
Том 8, № 1 (2017) МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ФИЛОСОФСКО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ Анотація   PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов
 
Том 8, № 1 (2017) МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ СНОВИДІНЬ У ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
Ірина Кривенко (Горбаль)
 
Том 6, № 1 (2015) Методи та методологія наукових досліджень у сфері психологічної допомоги Анотація   PDF
Вікторія Горбунова
 
Том 7, № 1 (2016) Методологічні основи концепції духовного саморозвитку особистості Анотація   PDF
Олексій Колісниик
 
Том 8, № 1 (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Марина Орап
 
Том 6, № 1 (2015) Методологічні проблеми психології особистості: з історії всеукраїнських наукових семінарів Анотація   PDF
Зіновія Карпенко
 
Том 7, № 1 (2016) Модель психологічної корекції кризи підліткового віку Анотація   PDF (English)
Світлана Кузікова
 
Том 9, № 1 (2018) Нарцисична саморегуляція особистісного самоздійснення Анотація   PDF
Марія Клименко
 
Том 9, № 1 (2018) Нарцисична саморегуляція особистісного самоздійснення Анотація   PDF
Марія Клименко
 
Том 8, № 1 (2017) НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ КАК УДАРЫ ПО САМОЛЮБИЮ: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Анотація   PDF
Леонид Левит
 
Том 8, № 1 (2017) О ДОБРЕ И ЗЛЕ, О ЖИЗНИ И СМЕРТИ: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ С Г. А. БАЛЛОМ Анотація   PDF
Леонид Левит
 
26 - 50 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)