Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 8, № 1 (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БІЛАТЕРАЛЬНО-ЕМОТИВНОЇ ДОВІРИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ Анотація   PDF
Любов Лохвицька
 
Том 8, № 1 (2017) ОПИТУВАЛЬНИК «БАГАТОВИМІРНА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» П. ГЕВІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ПРОЦЕС ТА РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТАЦІЇ Анотація   PDF
Тетяна Целюк
 
Том 8, № 1 (2017) ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Ігор Галян
 
Том 6, № 1 (2015) Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій Анотація   PDF
Олена Злобіна
 
Том 8, № 1 (2017) ОСОБИСТІСТЬ У ФОРМОВИЯВАХ СМИСЛОЖИТТЄВОГО ЗОРІЄНТУВАННЯ Анотація   PDF
Анатолій А. Фурман
 
Том 7, № 1 (2016) Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО Анотація   PDF
Ольга Климишин
 
Том 6, № 1 (2015) Особливості становлення духовності у навчально-виховному процесі Анотація   PDF
Світлана Заболоцька
 
Том 6, № 1 (2015) Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності особистості Анотація   PDF
Олена Савченко
 
Том 7, № 1 (2016) Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии Анотація   PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов
 
Том 9, № 1 (2018) Педагогічний супровід метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів Анотація   PDF
Марія Августюк
 
Том 6, № 1 (2015) Позитивна суб’єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у внз як фундаментально-технологічна основа його оптимізації Анотація   PDF
Дар’я Черенщикова
 
Том 6, № 1 (2015) Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти Анотація   PDF
Тетяна Целюк
 
Том 9, № 1 (2018) Порівняльний аналіз долаючої поведінки студентів та фахівців соціономічних професій Анотація   PDF
Галина Дубчак
 
Том 6, № 1 (2015) Постмодерні сентенції постаті кідалт Анотація   PDF
Марина Дворник
 
Том 6, № 1 (2015) Практики особистісного життєтворення: множинність як шанс Анотація   PDF
Тетяна Титаренко
 
Том 6, № 1 (2015) Проблема мотивації у різних теоретико –методологічних підходах до розуміння та пізнання психіки Анотація   PDF
Любов Галушко
 
Том 8, № 1 (2017) ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРУ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
Мирослав Савчин
 
Том 6, № 1 (2015) Професійна безпека особистості: категоріально-методологічний статус феномену Анотація   PDF
Ольга Лазорко
 
Том 6, № 1 (2015) Професійне становлення молодого психолога: опис консультативного випадку Анотація   PDF
Анна Шийчук
 
Том 7, № 1 (2016) Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі Анотація   PDF
Світлана Яланська
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні особливості переживання смисложиттєвої кризи ранньої юності (результати емпіричного дослідження) Анотація   PDF
Тетяна Сватенкова
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні ракурси обгрунтування та аналізу поняття "релігійна дискурсивна особистість" Анотація   PDF
Наталія Савелюк
 
Том 7, № 1 (2016) Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі Анотація   PDF
Світлана Собкова
 
Том 8, № 1 (2017) ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Анотація   PDF
Юлія Вознюк
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні чинники професіоналізації майбутнього педагога Анотація   PDF
Марія Заміщак
 
51 - 75 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)