Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічна детермінація домінуючого інстинкту у конструктивній самореалізації жінок Анотація   PDF
Ольга Віговська
 
Том 9, № 1 (2018) Психологічний механізм розуміння тексту Анотація   PDF
Наталія Акімова
 
Том 8, № 1 (2017) ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ Анотація   PDF
Олена Горова
 
Том 8, № 1 (2017) ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ КАНОНІЧНОЇ МОЛИТВИ: ДИСКУРСИВНА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ І СПРОБА ЕМПІРИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Наталія Савелюк
 
Том 6, № 1 (2015) Психолого-педагогічні особливості професійного навчання соціальних працівників Анотація   PDF
Марина Лапіна
 
Том 9, № 1 (2018) Психосоматичний інструментарій: метод трансособистісної терапії як спосіб корекції фізичного та психологічного здоров’я людини Анотація   PDF
Олексій Сабадуха
 
Том 7, № 1 (2016) Психотехніка оптимізації процесу прийняття рішень у ситуації стресу Анотація   PDF
Олексій Поліщук
 
Том 7, № 1 (2016) Рівні психічного розвитку особистості Анотація   PDF
Анжела Пасніченко
 
Том 8, № 1 (2017) РЕЛІГІЙНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТРУКТУРІ ЇЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Юлія Мельник
 
Том 7, № 1 (2016) Роль міфу в процесі самопроектування особистості Анотація   PDF
Світлана Гуцол
 
Том 8, № 1 (2017) СВІДОМІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА Анотація   PDF
Наталія Акімова
 
Том 6, № 1 (2015) Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості Анотація   PDF
Інна Стрілецька
 
Том 6, № 1 (2015) Соціально-психологічна ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності Анотація   PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк
 
Том 8, № 1 (2017) СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Валентина Зарицька
 
Том 8, № 1 (2017) СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВТІЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС Анотація   PDF
Олена Галян
 
Том 6, № 1 (2015) Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальної психології Анотація   PDF
Віталій Татенко
 
Том 7, № 1 (2016) Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників Анотація   PDF
Людмила Прокопів
 
Том 9, № 1 (2018) Сучасна інтегративна інтерперсональна теорія особистості: ключові аспекти (CONTEMPORARY INTEGRATIVE INTERPERSONAL THEORY OF PERSONALITY: KEY CONCEPTS) Анотація   PDF
Світлана Кузікова, Валерій Зливков, Світлана Лукомська
 
Том 7, № 1 (2016) Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення Анотація   PDF
Тетяна Пільгук
 
Том 6, № 1 (2015) Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин Анотація   PDF
Тетяна Яблонська
 
Том 6, № 1 (2015) Теоретико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості Анотація   PDF
Мирослав Савчин
 
Том 7, № 1 (2016) Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем Анотація   PDF
Георгій Балл
 
Том 9, № 1 (2018) Феномен нерефлексивної (емоційної) свідомості Сартра Анотація   PDF
Рафал Абрамцьов
 
Том 9, № 1 (2018) Феноменологія суб’єктності людини з позицій християнської психології Анотація   PDF
Ольга Климишин
 
Том 9, № 1 (2018) Цілепокладання як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів Анотація   PDF
Ольга Стахова
 
76 - 100 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)