Інформація для авторів

Проблематика збірника наукових праць  присвячена висвітленню актуальних питань соціальної психології, соціальної роботи, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології професійної діяльності, вікової та педагогічної психології, психології масових комунікацій, клінічної психології, психологічної безпеки, військової психології,  етнопсихології, гендерній проблематиці, методології досліджень у галузі психології. Виходить двічі на рік.

Основні вимоги до статтей див. на домашній сторінці журналу "ПРО НАС" -- "ПОДАННЯ" -- "Правила для авторів"

УВАГА! До 2016 року видання відоме під назвою "Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія". 2016 року змінено назву видання на "Збірник наукових праць: психологія". Публікуються статті, присвячені актуальним проблемам психології. Не приймаються статті галузей філософії та соціології.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ 22142-12042 ПР від 23.03.2016р.

ББК 88

 ISSN: 2522-9109