Інформація для читачів

Проблематика збірника наукових праць  присвячена висвітленню актуальних питань соціальної психології, соціальної роботи, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології професійної діяльності, вікової та педагогічної психології, клінічногї психології, психології масових комунікацій, психологічної безпеки, військової психології, етнопсихології, гендерній проблематиці, методології дослідження у психології.

УВАГА! До 2016 року видання відоме під назвою "Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія". 2016 року змінено назву видання на "Збірник наукових праць: психологія". Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ 22142-12042 ПР від 23.03.2016р.ISSN: 2522-9109