Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Українознавчі студії?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Вимоги до статті

  До публікації приймаються рукописи наукових статей, які мають містити:

  • індекс УДК
  • прізвище, ім'я автора, назва статті, анотація та ключові слова українською мовою,
  • прізвище, ім'я автора, назва статті, анотація та клюові слова англійською мовою;
  • такі структурні елементи:
  • постановка проблеми;
  • мета і завдання дослідження;
  • стан дослідження;
  • виклад основних положень;
  • висновки ;
  • список використаних джерел (пропустити один рядок після висновків, подавати без заголовку; оформлення згідно вимог ВАК до оформлення бібліографічного опису джерел)

  Обсяг публікації не повинен перевищувати 0,5 друк.авт.арк. (12 сторінок друкованого тексту), текст має бути набраний через  1,5 інтервали і видрукований на папері формату А4, на сторінці -- не більше 30 рядків, кегель - 14 пт. Поля навколо тексту -- по 2 см з усіх боків.

  Публікацію подавати із супровідними документами:

  • довідкою про автора (авторів) -- прізвище, ім'я (не ініціали), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса;
  • елекронний та друкований варіант статті;
  • для авторів без наукового ступеня -- завірена позитивна рецензія фахівця з науковим ступенем та витягом з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку.

  Електронний варіант статті та електронні варіанти супровідних документів можна відправити на електронну пошту відповідального секретаря.

   

 


ISSN: 2312-5691