ПОЕТИЧНА ЗБІРКА ЯК ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ: ДОСВІД ВАСИЛЯ ХМЕЛЮКА

Наталія Мочернюк

Анотація


У статті розглянуто поетичну збірку Василя Хмелюка «1926, 1928, 1923». У центрі уваги – питання, пов’язані з дизайном книги, співвідношенням між словом і зображенням. Оформлення до збірки виконав художник-графік Юрій Вовк. Відзначено урбаністичні мотиви книжки. Особливу увагу звернуто на останню частину збірки «1923», у яку увійшли найекстравагантніші твори. Помітні бурлескні тенденції, що спрямовані на контакт-конфлікт з читачем. Технології представлення тексту у Хмелюка дуже цікаві й багатозначні. В ок­ремих рядках збірки проявляються властиві футуристам шрифтові пошуки, увага до графічних еквівалентів тексту, уведення математичних знаків і цифр у текстову тканину. Поет руйнує традиційний синтаксис і порушує правила пунктуації. Найоригінальнішим щодо проникнення зображального ряду у сло­весний може вважатися вірш «Купуйте овочі», в якому автор експериментує із побудовою і розміщенням рядків, шрифтом, ілюстративним матеріалом. Хмелюк реагує і на новації дадаїзму («Статичний момент сили», «Рибацька хвала», «Гім­ні високій валюті»). Окремі вірші можна інтерпретувати у світлі практики сюр­реалізму («Моя історія», «Парад»). Несподівана асоціативність, алогічні поєд­нання візуальних образів, тотальна іронія – ознаки сюрреалістичних експери­ментів поета. Усі авторські прийоми працюють на ефект приголомшеності та епатаж читача. Юрій Вовк підхоплює ініціативи поета, його ілюстрації є адекватними до поетики циклів. Підсумовано, що засоби візуального вираження в цій книзі, виготовленій за допомогою гектографа, вказують на причетність автора до футуризму. Помітні у творчій практиці Хмелюка дадаїстські та сюрреалістичні експерименти.

Ключові слова: інтермедіальність, малюнок, поезія, візуалізація, стиль, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм.Посилання


Бобилевич Г. «Книга художника» как интермедиальный дискурс. Poz-nańskie Studia Slawistyczne. Poznań : Wzdawnictwo Naukowe UAM, 2012. № 2. S. 41–69.

Бойчук Б., Рубчак Б. Василь Хмелюк. Координати. Антологія сучасної української поезії на заході : у 2 т. Мюнхен : Сучасність, 1969. Т. 1. С. 197–200.

Дудаков-Кашуро К. В. Экспериментальная поэзия в западноев¬ропейс-ких авангардных течениях начала ХХ века. Футуризм и дадаизм. Одесса : Астро-принт, 2003. 128 с.

Ільницький М. На перехресті стилів (Василь Хмелюк). Ільниць¬кий М. На перехрестях віку : у 3 кн. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. Кн. 1. С. 371–376.

Кочубей Ю. Зустрічі з Василем Хмелюком. Мистецтво україн¬ської діаспо¬ри: Повернуті імена / редкол.: О. Федорук та ін. Київ : Тріумф, 1998. С. 353–358.

Мудрак М. Понад кордонами. Понад кордонами. Модерна україн¬ська книжкова графіка 1914–1945. Київ : Критика, 2008. 175 с.

Руссова С. Автор и лирический текст. Москва : Знак, 2005. 312 с.

Cалига Т. Поет Василь Хмелюк: шукання стилю. Салига Т. Воз¬дви-ження храму. Львів : Світ, 2008. С. 115–125.

Сусак В. Петро Омельченко та Василь Хмелюк: нові матеріали до твор-чих біографій. Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu. K 80.vý-roči zaločení Ukrajinského Studia výtvarných umění v Praze. Praha, 2005. С. 215–234.

Федорук О. Василь Хмелюк – видатний майстер колористики. Мис-тецтво української діаспори: Повернуті імена / редкол. О. Федорук та ін. Київ : Тріумф, 1998. С. 130–147.

Федорук О. Василь Хмелюк. Київ : РВА «Тріумф», 1996. 264 с.

Хмелюк В. «1926, 1928, 1923». Прага, 1928.

ЦДІА АН України у Львові, фонд № 311, оп.1, од. зб. № 354

Янечек Дж. Текст как партитура и текст как картина. URL: litfest.ru/ news/dzherald_janechek_tekst_kak_partitura_i_tekst_kak_kartina_18/2011_06-15-1210.

Rajewsky I. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Per¬spective on Intermediality. Intermédialités. Québec, 2005. № 6. (Autumne). P. 43–64.

REFERENCES


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.