РІЗЬБЯР МИКОЛА ГРЕПИНЯК І НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ГУЦУЛЬЩИНИ

Михайло Гнатюк

Анотація


Стаття висвітлює творчий шлях відомого майстра і художника Миколи Івановича Грепиняка. Нині він патріарх сухої різьби та інкрустації, найбільш досвідчений різьбяр на дереві і одночасно знавець народних промислів і ремесел на Гуцульщині. Його твори зберігаються в багатьох музеях України, приватних колекціях і за кордоном. Микола Іванович відомий численними публікаціями про твор­чість своїх земляків митців, успіхам яких щиро радіє. Член Національних спілок художників і майстрів народного мистецтва, автор нарисів і книг з на­родного мистецтва. Уродженець села Брустури на Гуцульщині осередку народ­них художніх промислів: різьбярства, бондарства, художнього металу (мосяж­ництва), вишивки, писанкарства, виробів із сиру, з юних років став їх дослідником і популяризатором.

Значне місце в творчості М. Грепиняка посідають графічні твори, зокрема екслібриси. Це оригінальне мініатюрне мистецтво, а також живопис, як і скульп­туру, майстер опановував самотужки, під впливом професійних худож­ників Є. Сагайдачного, В. Гуза, Г. Масика. Особливо ефективними ставали по­ради мистецтвознавців Ірини Матасяк, О. Соломченка, фотографа Я. Дацюка та інших.

Значний доробок М. Грепиняка в оформленні місцевих храмів: виготовляв свічники, тетраподи, хрести напрестольні, ручні і процесійні, патериці, скарб­нички, рамки оздоблені сухою різьбою та інкрустацією.

Окремо відзначимо педагогічну діяльність майстра. Чимало його учнів об­рали творчі професії, стали художниками, різьбярами, вчителями і загалом успішними людьми.

Ключові слова: різьба на дереві, народні художні промисли, традиції, вис­тавки, вироби, Гуцульщина, декоративно-прикладне мистецтво, край, майстри..Посилання


Автобіографія Миколи Грепиняка. Голос краю. Часопис березівських теренів. 2003. Ч. 1. 25 червня.

Гнатюк М. В., Грепиняк М. І. Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття (кінець XIX – початок XXI ст.): Майстри, школи, музеї. Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2010. 322 c.

Гнатюк М. Микола Грепиняк і народне мистецтво Косівщини. Грепи-няк М. І. Красою гір натхненні / за наук. ред. М. Гнатюка. Косів : Писаний Ка¬мінь, 2013. С. 159-172.

Дацюк Я. Дядечко Микола з Брустур. Малятко. 1974. № 4, (квітень).

Кратюк О. Виставка творів народного майстра Миколи Грепиняка. Ра-дянська Гуцульщина. Косів, 1965. 16 грудня.

Масик В. Майстер з Гуцульщини. Друг читача. 1975. № 14. 3 квітня.

Матасяк І. Микола Грепиняк – народний майстер. Україна. 1958. № 24. грудень.

Мисюк І. Різьбяр творить для вічності. Гірська веселка : у 2 т. Снятин : Прут-Прінт, 2000. Ч. 1. С. 234–238.

Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номі¬на¬ція, стилістика, типологія) / передмова акад. М. В. Поповича. 2-ге вид. Київ : Ред. вісника «Ант», 2009. ХVI, 408 с.; іл.

Соломченко О. Г., Стефюк В. І. Різьбяр Микола Грепиняк. НТЕ. Київ, 1961. Січень-березень.

Соломченко О. Чарівник з Брустур. Україна. 1963. № 32. 24 листопада.

Соломченко О. Г. Народні таланти Прикарпаття. Альбом. Київ : Мис-тецтво, 1969. С. 14–16.

Соломченко О. Життя прожито не марно. Гуцульський край. 1998.


Повний текст: PDF
21 :: 1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.